Skip to main content

Înregistrare producători

Procedură de înregistrare în Sistemul de Garanție-Returnare Producători

1. Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?

Sistemul de Garanție-Returnare (“SGR”), unic la nivel național, reprezintă o modalitate prin care operatorii economici care introduc pe piaţa naţională din România produse ambalate în Ambalaje SGR (astfel cum acestea sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările şi completările ulterioare („HG nr. 1074/2021”) și mai jos) îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea Ambalajelor SGR.

Implementarea, gestionarea, operarea și asigurarea finanțării SGR pe întreg teritoriul României este realizată de către RetuRo Sistem Garanție Returnare S.A (“RetuRo”), în calitate de administrator SGR desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 1059/2022 privind desemnarea administratorului sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

2. Care este scopul înregistrării în SGR?

Înregistrarea Producătorilor în SGR, în conformitate cu prevederile art. 3 din HG nr. 1074/2021, vizează colectarea informațiilor necesare în vederea organizării și realizării implementării și funcționării în România a SGR.

3. Cui i se adresează prezenta Procedură de înregistrare în SGR?

Prezenta Procedură de înregistrare în cadrul SGR se adresează operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare (“Legea nr. 249/2015”) care introduc pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015.

3.1 Sfera operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 și vizați de prezenta Procedură de înregistrare în SGR (denumiți în continuare, în mod colectiv, “Producători”).

Vă încadrați în cadrul categoriei operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 și aveți astfel obligația de a vă înregistra în SGR, dacă introduceți pe piaţa naţională din România produse ambalate în Ambalaje SGR.

Conform Legii nr. 249/2015, prin introducere pe piaţa naţională se înțelege a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piaţa naţională.

Înregistrarea în SGR este astfel necesară în cazul în care introduceți pe piața națională produse în Ambalaje SGR atât în cazul produselor fabricate pe teritoriul naţional, cât şi al produselor în Ambalaje SGR importate sau achiziţionate intracomunitar.

3.2 Sfera Ambalajelor SGR

Aveți obligația de a vă înregistra în SGR în măsura în care introduceți pe piața națională ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, care vor purta marcajul SGR.

Printr-un produs în Ambalaj SGR se înțelege o singură unitate de produs îmbuteliat într-un singur Ambalaj SGR.

4. Cum se realizează înregistrarea în SGR?

4.1 Termenul în care sunteți obligați să vă înregistrați în SGR

În calitate de Producător, sunteți obligat să vă înregistrați în SGR până cel târziu la data de 28 februarie 2023.

Producătorii care intenţionează să introducă pe piaţa naţională produsele ambalate în Ambalaje SGR ulterior acestei date (și care astfel nu introduc pe piaţa naţională produsele ambalate în Ambalaje SGR înainte de 28 februarie 2023) au obligaţia de a se înregistra în SGR cu cel puţin 30 de zile înainte de introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în Ambalaje SGR.

Neînregistrarea în SGR în termenele indicate mai sus se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Pe lângă sancțiunea amenzii contravenționale, Garda de Mediu sau Administrația Fondului de Mediu, după caz, poate de asemenea, suspenda temporar activitatea Producătorului până la definitivarea procedurii de înregistrare.

În plus, începând cu data intrării în funcțiune a SGR, este interzisă introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în Ambalaje SGR dacă producătorii acestora nu sunt înregistraţi în SGR.

4.2 Modalitatea de înregistrare în SGR

A. Deschiderea unui cont de utilizator al Producătorului

Primul pas în înregistrarea în SGR este reprezentată de deschiderea de către un reprezentant al Producătorului, a unui cont de utilizator al Producătorului, prin accesarea secțiunii “Producători – Înregistrare în SGR” sub-secțiunea intitulată “Utilizator nou”, disponibilă pe site-ul web al RetuRo la următoarea adresă portal.returosgr.ro.

În vederea deschiderii contului de utilizator al Producătorului, reprezentantul Producătorului va trebui să furnizeze datele de identificare ale Producătorului a cărui înregistrare în SGR se realizează. În acest scop, în secțiunea dedicată, reprezentantul Producătorului trebuie să introducă numărul de identificare fiscală (CUI) al Producătorului respectiv și dacă Producătorul este sau nu plătitor de TVA. Pe baza numărului de identificare fiscală (CUI) furnizat, câmpurile rămase, corespunzătoare datelor de identificare ale Producătorului, se vor completa automat, inclusiv cu denumirea, sediul social și numărul de ordine în Registrul Comerțului al Producătorului, astfel cum aceste date sunt reflectate în baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

De asemenea, va trebui furnizată o adresă de e-mail care va fi asociată în continuare cu contul de utilizator al Producătorului.

Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail, precum și folosirea fără drept a unei adrese de email aparținând altei persoane sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

Reprezentantul Producătorului care parcurge acești pași pentru deschiderea contului de utilizator al Producătorului trebuie să se asigure că datele de identificare ale Producătorului sunt completate corect și, dacă este cazul, înainte de a trece la pasul următor, să efectueze toate ajustările sau corecțiile necesare.

Numele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanei de contact desemnate a Producătorului în relația cu RetuRo vor fi, de asemenea, furnizate în această etapă. Totodată, reprezentantul Producătorului care efectuează formalitățile de înregistrare va furniza în această etapă și numele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale reprezentanților legali ai Producătorului care vor semna formularul de înregistrare și contractul ulterior care urmează să fie încheiat cu RetuRo.În plus față de completarea datelor prevăzute mai sus, este necesară încărcarea unei copii a certificatului de înregistrare fiscală sau a certificatului de înregistrare în scopuri TVA al Producătorului, după caz, în format acceptat.

După introducerea datelor necesare pentru deschiderea contului de utilizator, reprezentantul Producătorului va avea obligația de a confirma că datele introduse sunt corecte, Politica de confidențialitate a RetuRo și Politica de utilizare cookie-uri, precum și de a accepta în mod expres prevederile prezentei proceduri de înregistrare în SGR, precum și Termenii și Condițiile Generale de utilizare a website-ului RetuRo, prin bifarea căsuțelor specifice în acest sens.

În vederea activării contului de utilizator va fi transmis un e-mail pe adresa de e-mail furnizată, care va conține un link de validare. Activarea contului va da posibilitatea utilizatorului să seteze parola contului pentru acces ulterior. Activarea contului de utilizator ca urmare a accesării linkului de validare va da posibilitatea Producătorului de a-l accesa de pe orice dispozitiv (telefon mobil, tabletă și/sau desktop).

Pentru definitivarea deschiderii contului de utilizator al Producătorului este necesar să urmați instrucțiunile detaliate oferite pe ecran.

B. Conectarea la contul de utilizator

Pentru a accesa contul de utilizator al Producătorului, este necesară furnizarea anumitor detalii sau informații, astfel cum au fost descrise mai sus prin accesarea secțiunii “Producători – Înregistrare în SGR” sub-secțiunea intitulată “Conectare la contul dumneavoastră”, disponibilă pe site-ul web al RetuRo la următoarea adresă portal.returosgr.ro.

O condiție a utilizării contului de utilizator al Producătorului este ca toate informațiile furnizate să fie corecte, actuale și complete.

Numele de utilizator folosit pentru deschiderea și validarea contului, parola, precum și orice alte informații, trebuie tratate ca fiind confidențiale și nu trebuie să fie dezvăluite unor terțe părți. O atenție specială trebuie acordată atunci când contul de utilizator al Producătorului este accesat de pe un computer public sau partajat, astfel încât alte persoane să nu poată vizualiza sau înregistra parola sau alte informații personale. Producătorul va trebui să anunțe RetuRo imediat după ce a constatat orice divulgare sau utilizare neautorizată a numelui de utilizator și/sau a parolei.

C. Introducerea de date în contul de utilizator în vederea înregistrării în SGR

După deschiderea contului de utilizator al Producătorului, va fi disponibilă secțiunea “Furnizare informații” și Producătorul va trebui să furnizeze următoarele informații:

  1. numărul de unităţi de Ambalaje SGR şi greutatea aferentă de ambalaj exprimată în kilograme introduse pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior, defalcate pe lună, categorii de produse conținute, tip de material pe subcategorii, inclusiv culoarea materialului (pentru plastic) și dacă plasticul conține barieră de oxigen (în principal alcoolică), volumul (număr de mililitri) pe unitate de ambalaj.

Informațiile menționate mai sus vor fi completate pentru anul calendaristic anterior celui în care este definitivată procedura de înregistrare a Producătorului în SGR (la data înregistrării, astfel cum este menționat în secțiunea 5 de mai jos). Astfel, de exemplu, în măsura în care procedura de înregistrare este definitivată în 2023, datele completate vor corespunde anului calendaristic 2022.

Pentru parcurgerea și definitivarea prezentei etape din cadrul procedurii de înregistrare în SGR este necesar să urmați instrucțiunile oferite pe ecran. Numai după ce au fost furnizate toate informațiile menționate mai sus va fi posibilă parcurgerea următoarelor etape ale procedurii de înregistrare.

D. Generarea și semnarea Formularului Standard de Înregistrare în SGR - Producători

După parcurgerea pașilor anterior menționați, în cadrul contului de utilizator al Producătorului veți putea accesa Secțiunea intitulată “Generare Formular Standard de Înregistrare în SGR - Producători”, în format pdf. Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Producători va trebui să fie generat în vederea înregistrării în SGR și va fi completat automat cu datele deja introduse în contul de utilizator al Producătorului.

Pentru înregistrarea în SGR este acceptabil doar Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Producători pus la dispoziția Producătorilor care au obligația de a se înregistra în SGR de către RetuRo.

Vă rugăm să vă asigurați că Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Producători generat este în mod corect completat cu cel puțin următoarele informații:

  1. datele de identificare ale Producătorului a cărui înregistrare se realizează, inclusiv denumirea, sediul social, CUI, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului.
  2. numele, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei de contact desemnate din partea Producătorului în relația cu RetuRo,
  3. numărul de unităţi de Ambalaje SGR şi greutatea aferentă de ambalaj exprimată în kilograme introduse pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior, defalcate pe tip, pe lună, categorii de produse conţinute, tip de material pe subcategorii, inclusiv culoarea materialului (pentru plastic) și dacă plasticul conține barieră de oxigen (în principal alcoolică), și volumul (număr de mililitri) per unitate de ambalaj.

Dacă se observă erori în cadrul Formularului Standard de Înregistrare – Producători generat, secțiunea „Furnizare informații” din contul de utilizator al Producătorului trebuie revizitată și actualizată în consecință, după care va trebui generat un nou formular pentru a reflecta cele mai recente date furnizate.

După ce Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Producători este generat și verificat în mod corespunzător de către Producător pentru a se asigura că datele conținute în acesta sunt corecte, acesta trebuie semnat electronic de către reprezentantul/reprezentații Producătorului, prin atașarea la acesta a unei semnături electronice (simplă sau calificată). Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Producători permite aplicarea a până la patru (4) semnături electronice.

În cazul în care reprezentantul/reprezentanții Producătorului dispun(e) de semnătură electronică calificată, semnarea Formularului Standard de Înregistrare în SGR – Producători se va realiza prin aplicarea acestui tip de semnătură. În cazul în care reprezentantul/reprezentanții Producătorului nu dispun(e) de semnătură electronică calificată, poate fi folosită semnătura electronică simplă pusă la dispoziție de către RetuRo în cadrul respectivului parcurs de înregistrare.

În cazul în care reprezentantul/reprezentanții Producătorului optează pentru folosirea semnăturii electronice simple puse la dispoziție de către RetuRo, este necesară urmarea instrucțiunilor oferite pe ecran ca urmare a bifării acestei opțiuni.

E. Încărcarea Formularului Standard de Înregistrare în SGR - Producători

În urma semnării Formularului Standard de Înregistrare în SGR – Producători, acesta va trebui încărcat în contul de utilizator al Producătorului în secțiunea dedicată intitulată “Încărcare Formular în vederea înregistrării în SGR”.

5. Confirmarea înregistrării în SGR

După ce Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Producători este încărcat cu succes în contul de utilizator al Producătorului, înregistrarea Producătorului în SGR este finalizată și pe ecran va fi afișat un mesaj automat de confirmare a înregistrării.

Data înregistrării este considerată a fi data la care Producătorul a transmis corect şi complet documentația menționată în prezenta Procedură de înregistrare şi cea solicitată de RetuRo în condițiile punctului 6 de mai jos dupa caz.

6. Solicitarea de completări sau clarificări de către RetuRo

Dacă este cazul, Producătorii sunt obligaţi să ofere clarificări, precum şi informaţiile solicitate de către RetuRo în legătură cu înregistrarea în SGR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării în acest sens de la RetuRo. Orice astfel de completări sau clarificări vor fi solicitate și furnizate în contul de utilizator al Producătorului, și Producătorul va fi notificat prin e-mail în acest sens.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate RetuRo în contextul parcurgerii prezentei proceduri de înregistrare în SGR aparținând persoanelor fizice (inclusiv, dar fără a se limita la, datele necesare pentru deschiderea contului de utilizator, datele necesare pentru autentificarea în contul de utilizator, precum și datele cu caracter personal cuprinse în Formularul Standard de Înregistrare în SGR - Producători) vor fi prelucrate de către RetuRo în conformitate cu Politica RetuRo de confidențialitate disponibilă la următoarea adresă www.returosgr.ro/politica-protection.

În cazul în care datele încărcate în contul de utilizator al Producătorului, respectiv datele conținute în Formularul Standard de Înregistrare în SGR - Producători aparțin unor alte persoane fizice față de cele care au deschis contul de utilizator al Producătorului sau care au semnat Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Producători, reprezentantul/reprezentanții Producătorului se obligă să aducă la cunoștința acestora modalitatea în care RetuRo prelucrează datele cu caracter personal, conform Politicii de Confidențialitate a RetuRo.

Prezenta procedură de înregistrare în SGR se completează în mod corespunzător cu Termenii și Condițiile Generale de utilizare a website-ului RetuRo și Politica de utilizare cookie-uri disponibile la următoarea adresă www.returosgr.ro/politica-cookies.

FORMULAR STANDARD DE ÎNREGISTRARE ÎN SGR – PRODUCĂTORI

(A) DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI

(1) Denumire înregistrată ________________________________________________________

(2) Denumire comercială _________________________________________________________

(3) Sediu social _________________________________________________________________

(4) Adresa poștală __________________________________________________________

(5) Cod Unic de Înregistrare _______________________

(6) Numărul de ordine în Registrul Comerțului _________________________________________

(7) Plătitor de TVA ___________________________________________________________

(8) Cod TVA _______________________________________________________________

(9) Adresa de e-mail pentru documentele în scopuri de TVA ______________________________

(10) Număr IBAN ___________________________________

(B) REPREZENTARE PRIN

(1) Nume și prenume_____________________________________________________________

(2) Calitate ____________________________________________________________________

(3) Adresa de e-mail ________________________________________________________

(C) DATELE PERSOANEI DE CONTACT DESEMNATE ÎN RELAȚIA CU RETURO

(1) Nume și prenume_____________________________________________________________

(2) Număr de telefon _____________________________________________________________

(3) Adresa de e-mail _____________________________________________________________

(D) DATE REFERITOARE LA AMBALAJE SGR INTRODUSE PE PIAȚA NAȚIONALĂ ÎN ANUL CALENDARISTIC ANTERIOR DEPUNERII PREZENTULUI FORMULAR

Numărul de unităţi de Ambalaje SGR şi greutatea aferentă de ambalaj exprimată în kilograme, introduse pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior, defalcate dupa cum urmeaza:

(1) pe tip de material PET – transparent, albastru, verde, altă culoare, barieră), polietilena de mare densitate (HDPE/PEID), alte tipuri de plastic, sticlă, aluminiu sau metal.

(2) dupa caz, dacă PET-ul are material barieră special (Da/Nu)

(3) volum per unitate de ambalaj - între 0,1 l și 3 l exprimat în mililitri

(4) categorii de produse conţinute - bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase.

(5) lunar în cadrul anului relevant

 

Producătorul, reprezentat prin [numele reprezentantului], în calitate de [calitate], declară şi garantează RetuRo că persoana semnatară a prezentului Formular Standard de Înregistrare în SGR – Producători este pe deplin autorizată să reprezinte şi să angajeze juridic Producătorul, precum și, sub sancțiunile aplicabile faptelor de fals, faptul că datele înscrise în prezentul formular sunt corecte și complete.

Datele încărcate vor fi tratate ca fiind confidențiale și vor fi utilizate de către RetuRo strict în scopul organizării și realizării implementării și funcționării SGR în România și nu vor fi dezvăluite sau partajate cu niciun terț din afara RetuRo, cu excepția oricăror consultanți sau colaboratori externi care necesită astfel de date pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care au fost contractați de RetuRo.

Persoana/persoanele care semnează prezentul Formular Standard de Înregistrare în SGR – Producători în numele Producătorului confirmă ca a/au fost informată/e cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către RetuRo, sens în care confirmă ca a luat la cunoștința Politica de Confidențialitate a RetuRo disponibilă la următoarea adresă www.returosgr.ro/politica-protection.

  

Semnături