Skip to main content

Politica Cookies

Politica Cookies

DISPOZIȚII GENERALE
Apreciem interesul dumneavoastră față de societatea RETURO SISTEM GARANȚIE RETURNARE S.A („Societatea”, „RetuRo”, „noi”) și activitatea noastră și vrem să ne asigurăm că vă simțiți în siguranță, sunteți informat/ ă asupra unor aspecte importante și, cu caracter general, sunt respectate prevederile aplicabile în ceea ce privește interacțiunea dumneavoastră cu acest website al RetuRo, respectiv www.returosgr.ro (“Website-ul”) din perspectiva utilizării de cookie-uri și alte tehnologii similare (“Cookie-uri”).
În unele cazuri prin Cookie-uri se prelucrează și date cu caracter personal (“Date Personale”), astfel că referitor la asemenea prelucrări de Date Personale realizate prin Cookie-urile Website-ului, vă rugăm să consultați POLITICĂ GENERALĂ DE INFORMARE A PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, disponibilă aici (”Politica de Confidențialitate”).
Societatea este o persoană juridică română, având următoarele date de identificare: sediul social în Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6, Globalworth Campus A, et. 6, București, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3853/2022, având codul unic de înregistrare 45721171, telefon: 0 21 207 00 09, email: suport@returosgr.ro.
Astfel, am pregătit prezenta Politică privind utilizarea Cookie-urilor (“Politica”) cu scopul furnizării către dumneavoastră, în calitate de utilizator al Website-ului, de informații cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea de Cookie-uri prin intermediul Website-ului în conformitate cu prevederile legale aplicabile, de exemplu cele din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice („Legea nr. 506/2004”) și din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”).
În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ori în caz că aveți întrebări privitoare la prezenta Politică, ne puteți contacta la datele de contact indicate mai sus ori prin intermediul responsabilului nostru cu protecția datelor cu caracter personal astfel:
Telefon: 0 21 207 00 09
E-mail: suport@returosgr.ro
CE SUNT COOKIE-URILE?
B.1 DESPRE COOKIE-URI ȘI ANUMITE TIPURI DE COOKIE-URI
Cookie-urile sunt fișiere text, de mici dimensiuni, care sunt create automat de către browser-ul dumneavoastră de internet (de ex. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) și stocate pe dispozitivul dumneavoastră (de ex. laptop, tabletă, smartphone) atunci când vizitați un website, inclusiv acesta. Așadar, în aceste fișiere text - Cookie-uri se stochează informații apărute ca urmare a accesării unui website și sunt, în multe cazuri, în legătură cu dispozitivul, browser-ul de internet, sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat pentru a accesa un website anume. Acest lucru nu înseamnă că putem să vă identificăm în mod direct. De regulă, folosirea Cookie-urilor are în vedere creșterea gradului de confort al utilizatorului atunci când vizitează un website.
Cookie-urile sunt create prin solicitarea emisă de către un web server unui browser de internet atunci când acesta din urmă afișează un anumit website. Website-ul transmite informații către browser-ul de internet, iar acesta creează un fișier text; de fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul website, browser-ul de internet accesează și transmite acest fișier către un web server.
Crearea Cookie-urilor este “pasivă” în sensul că necesită instalarea pe dispozitivul vizitatorului website-ului a unor programe software complexe, viruși sau spyware și nici nu permite accesarea informațiilor de pe hard drive-ul utilizatorului (vizitatorului website-ului).
Cookie-urile fac posibilă, printre altele, recunoașterea dispozitivului utilizatorului/ vizitatorului unui website. Refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit sau cu funcționalități limitate. De exemplu, neutilizarea Cookie-urilor poate însemna că nu veți mai primi publicitate pe Website care ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră evidențiate prin comportamentul de navigare.
Spre deosebire de Cookie-urile flash, pe care le vom descrie mai jos, fiecare Cookie este dedicat browser-ului de internet pe care îl utilizați pe computerul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil, așadar, dacă vizitați Website-ul de pe mai multe dispozitive sau browsere de internet, Website-ul va plasa Cookie-uri separate, pe fiecare dispozitiv și browser de internet în parte.
Exemple de întrebuințări ale Cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
Acces la conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului website-ului - categorii de știri, hărți, rularea de aplicații multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri (astfel se creeză o experiență de navigare mai eficientă și mai plăcută);
Facilități precum reținerea parolelor, preferințele de limbă;
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet;
Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator;
Măsurarea utilizării website-ului și culegerea de informații despre utilizarea website-ului, cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (de exemplu: prin motoare de cautare, direct din alte website-uri etc.).
Se poate distinge între următoarele categorii de Cookie-uri:
Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de Cookie-uri al browser-ului de internet pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului de internet (de ex. în momentul logării/ delogării (de) pe un cont de webmail sau (de) pe rețele de socializare).
Cookie-uri persistente - acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru un Cookie).
RetuRo folosește atât cookie-uri de sesiune, cât și persistente.
De asemenea, se poate distinge între:
Cookie-uri esențiale, care sunt necesare pentru ca un website să funcționeze;
Cookie-uri de performanță (non-esențiale, opționale), care, de exemplu, contribuie la îmbunătățirea accesibilității unui website, oferind o mai bună experiență de navigare utilizatorului.
RetuRo folosește atât cookie-uri esențiale, cât și neesențiale.
Având în vedere ultima modalitate prezentată de a distinge între Cookie-uri, durata de viață a unui Cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele Cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul Cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt menținute odată ce utilizatorul părăsește website-ul, pe când alte Cookie-uri sunt menținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe website (Cookie-uri persistente). Totuși, este posibilă și ștergerea Cookie-urile de către utilizator (vizitatorul website-ului) prin utilizarea setărilor browser-ului de internet ori prin alte mijloace (de exemplu, mecanisme de tipul Do Not Track sau prin funcțiile proprii ale website-ului vizitat).
Alte tehnologii care îndeplinesc funcții similare Cookie-urilor includ:
etichetele monopixel, cunoscute și sub denumirea de semnalizatoare web, etichete web și GIF-uri transparente.
ETag-urile, care sunt valori unice utilizate pentru memorarea în cache a website-ului și care îi permit vizitatorului unui website să fie recunoscut cu ocazia accesărilor ulterioare.
Scripturile care sunt coduri integrate în unele din website-uri și care oferă furnizorului de cod anumite informații despre browser-ul de internet al utilizatorului.
Ce sunt Cookie-urile de la terțe părți?
Fiecare Cookie are un „proprietar” - website-ul/ domeniul de Internet care plasează respectivul Cookie.
Cookie-urile proprii (first party) sunt plasate de către website-ul/ domeniul de Internet accesat de către utilizator (a cărui adresă apare în bara de adrese a browser-ului de internet).
Cookie-urile de la terțe părți (third party) sunt plasate de către un alt website/ domeniu de internet decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că website-ul accesat conține și informații provenind de la un (alt) website terț, iar “proprietarul” acelor Cookie-uri obține informații de la utilizatorul care vizitează website-ul respectiv (ce găzduiește third party Cookies) - spre exemplu, un banner publicitar care apare pe website-ul accesat.
Astfel, noțiunea de Cookie de la terțe părți se referă la un Cookie plasat de către un operator distinct față de cel care operează website-ul vizitat de către utilizator. Cookie-urile de la terțe părți nu sunt strict necesare website-ului accesat, întrucât ele sunt, de regulă, asociate unui serviciu distinct față de cel care a fost „solicitat” în mod explicit de către utilizator (prin deschiderea website-ului accesat).
Așadar, anumite secțiuni de conținut de pe website-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți (de ex., o înregistrare video, o reclamă), context în care aceste terțe părți pot plasa, de asemenea, Cookie-uri prin intermediul website-urilor gazdă (website-urile accesate de utilizatori).
Terțelor părți care dețin Cookie-uri le revin obligații proprii de respectare a legislației privind Cookie-urile și, dacă e cazul, privind prelucrarea de Date Personale.
Cookie-uri flash și eTAG-urile
Dacă utilizatorul are Adobe Flash Player instalat pe dispozitivul cu care vizitează un website, fișiere de mici dimensiuni pot fi stocate în memoria respectivului calculator de către website-uri care conțin elemente Flash (cum ar fi clipuri video). Aceste fișiere sunt cunoscute sub numele de „elemente distribuite local” sau „Cookie-uri flash” și pot fi utilizate pentru aceleași scopuri precum Cookie-urile obișnuite.
Atunci când Cookie-urile obișnuite sunt șterse prin intermediul funcțiilor unui browser, Cookie-urile flash nu sunt afectate, de regulă. Astfel, un website care utilizează Cookie-uri flash poate să recunoască un utilizator cu ocazia unei noi vizite, dacă datele specifice Cookie-urilor șterse au fost reținute și într-un Cookie flash.
Prin urmare, Cookie-urile flash sunt diferite de alte Cookie-uri și datorită modului în care sunt stocate informațiile. Instrumentele de gestionare a Cookie-urilor oferite de browser-ul dumneavoastră de internet nu vor elimina cookie-urile flash, de regulă. Pentru a afla cum să gestionați setările de confidențialitate și de depozitare pentru Cookie-urile flash vă rugăm să faceți click aici (document în limba engleză).
Întrucât Cookie-urile flash nu sunt stocate în dispozitivul utilizatorului în aceeași modalitate în care sunt stocate cele obișnuite, ele sunt mai dificil de identificat și de șters. Astfel, Cookie-urile flash acționează și ca un al doilea nivel de autentificare, pe lângă numele de utilizator și parolă.
B.2 CE COOKIE-URI FOLOSIM?
În tabelul de mai jos găsiți informații referitoare la Cookie-urile pe care le folosim, inclusiv durata lor de operare și, acolo unde este cazul, dacă terțe persoane pot avea acces la acele Cookie-uri.
De asemenea, pentru eliminarea unor Cookie-uri, vă rugăm să consultați Secțiunea B.4 Încetarea funcționării ori stocării unor Cookie-uri, de mai jos.
B.3 INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA COOKIE-URILE FOLOSITE
Cu caracter general, având în vedere și cele prezentate în tabelul de mai sus, Website-ul nostru poate să utilizeze următoarele Cookie-uri, în următoarele scopuri:
Cookie-uri necesare/ funcționale;
Cookie-uri de performanță, de analiză a vizitatorilor;
Cookie-uri de înregistrare;
Cookie-uri pentru publicitate;
Pentru a reține informațiile pe care le introduceți pe diferite pagini, pentru a nu fi nevoie să introduceți de fiecare dată toate detaliile;
Pentru a păstra preferințe precum limba, locația, numărul de rezultate ale căutarii de afișat;
Pentru a stoca anumite informații despre dispozitivul și browser-ul de pe care vizitați Website-ul în vederea afișării video optime;
Pentru a depista utilizarea greșită a Website-ului și a serviciilor noastre, spre exemplu prin înregistrarea mai multor încercări consecutive nereușite de conectare;
Pentru a da posibilitatea să oferiți feedback pe Website.
Mai jos vom reda mai mult informații despre Cookie-urile pe care le folosim. Vă rugăm să aveți în vedere că unele Cookie-uri pot să facă parte din mai multe categorii de Cookie-uri, de exemplu, să fie Cookie neesențial, Cookie de sesiune și Cookie de audiență.
Astfel, folosim Cookie-uri:
pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea Website-ului și pentru a înțelege mai bine modul în care utilizatorii/ vizitatorii utilizează acest Website, precum și serviciile oferite de către noi prin Website, întrucât Cookie-urile ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Website, dar și pentru a face următoarea vizită mai placută.
Printre aceste facilități ale Website-ului datorate utilizării Cookie-urilor sunt: posibilitatea de a vă exprima preferințe în materie de confidențialitate online, publicitate relevantă.
Aceste facilități sunt realizate prin intermediul Cookie-urilor prin metode diverse, precum: (i) utilizarea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem modul în care un utilizator beneficiază de Website, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor; (ii) în momentul autentificării unui utilizator pe un Website, datele de autentificare sunt stocate într-un Cookie, astfel că utilizatorul poate accesa ulterior respectivul website fără a fi nevoit să se autentifice din nou; (iii) stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagina a Website-ului, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a Website-ului; Cookie-urile indică web server-ului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, ca acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul Website de la început; astfel, Cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui site web; (iv) cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele/ serviciile rezervate/ accesate de către utilizator; (v) monitorizarea activităților online ale utilizatorului și crearea unui profil de utilizator, care poate fi apoi folosit în scopuri de marketing; spre exemplu, pe baza Cookie-urilor se pot identifica produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.
Cookie-uri necesare (esențiale)
Acestea sunt Cookie-urile pentru operarea Website-ului, fără de care Website-ul nu va funcționa optim, în acord cu obiectele pentru care a fost creat.
Dezactivarea acestor Cookie-uri poate să ducă la apariția dificultăților grave la utilizarea Website-ului sau chiar la imposibilitatea utilizării serviciilor sale.
Aceste Cookie-uri permit, de exemplu, identificarea dispozitivelor pentru realizarea unei comunicări, numerotarea pachetelor de date pentru trimiterea acestora în ordinea solicitată și detectarea erorilor de transmisie sau a pierderilor de date.
Cookie-uri de sesiune
Paginile unui website nu au memorie, astfel că un utilizator care navighează de la o pagină web la alta a aceluiași website va fi considerat de către website drept un nou utilizator. Cookie-urile specifice unei sesiuni stochează, de regulă, un identificator care permite utilizatorului să treacă de la o pagina web la alta fără să fie nevoie să introducă de fiecare dată informațiile de identificare (de ex. nume de utilizator, parola).
Cookie-urile de sesiune sunt stocate în memoria dispozitivului (de ex. smartphone) utilizatorului numai pe durata unei sesiuni de navigare pe Internet și sunt șterse automat în momentul în care web browser-ul este închis. Pot deveni inaccesibile și dacă sesiunea a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp.
Cookie-uri persistente (permanente, stocate)
Cookie-urile persistente sunt stocate în dispozitivul utilizatorului și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este încheiată. Aceste Cookie-uri pot reține preferințele utilizatorului, astfel încât acestea să poată fi utilizate în cadrul unei alte sesiuni de navigare pe Internet.
Cookie-urile persistente pot fi folosite pentru identificarea utilizatorilor individuali și, astfel, pentru analizarea comportamentului online al utilizatorilor. Ele pot furniza informații referitoare la numărul de vizitatori ai unui website, timpul (în medie) petrecut pe o anumită pagină, și, în general, performanța unui website.
O altă utilitate a acestor Cookie-uri este cea dată de faptul că atunci când utilizatorul accesează un website pentru prima dată, acesta este prezentat în modul implicit. Ulterior, utilizatorul selectează o serie de preferințe, care sunt apoi reținute de către Cookie-uri și folosite când utilizatorul accesează din nou website-ul respectiv. Spre exemplu, un website își oferă conținutul în mai multe limbi. La prima vizită, utilizatorul selectează limba engleză, iar website-ul reține această preferință într-un Cookie. Atunci când utilizatorul vizitează din nou site-ul respectiv, conținutul va fi afișat automat în limba engleză.
Așadar, pe lângă informațiile de autentificare, Cookie-urile persistente pot reține și detalii referitoare la limba și tema selectate pe Website, preferințe privind meniul Website-ului, pagini favorite în interiorul unui Website-ului, etc.
Cookie-uri persistente sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă de timp anume. De exemplu, dacă vizitați din nou Website-ul pentru a folosi serviciile noastre, sistemul recunoaște că ați mai vizitat Website-ul. Aceste Cookie-uri sunt șterse automat după o perioadă definită de timp, dar dumneavoastră aveți și posibilitatea să le ștergeți când apreciați; mai multe informații despre cum puteți șterge Cookie-urile găsiți mai jos.
Cookie-uri de audiență
Aceste Cookie-uri ne ajută să înțelegem interacțiunile cu Website-ul și performanța acestuia, de fiecare dată când un utilizator vizitează Website-ul, se generează un Cookie de analiză a utilizatorului. Acest Cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest Website până acum, iar browser-ul de internet ne va spune dacă aveți acest Cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Cookie-urile de audiență permit monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest Website, acest Cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, el este folosit doar în scop statistic/ pentru a cunoaște volumul vizitatorilor pe site. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul - aceste din urmă informații și date fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate a Website-ului și, în general, prevederilor legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când doriți să vă înregistrați pe acest Website, generăm un Cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu.
Serverele noastre folosesc aceste Cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, aceste Cookie-uri ne permit să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu numele dumneavoastră de utilizator.
În cazul în care ați selectat opțiunea “păstrează-mă autentificat”- acest Cookie permite să intrați în cont fără a vă mai conecta prin elemente de identificare, situație recomandată doar în cazul în care dispozitivul este folosit de un singur utilizator, dar acest Cookie poate fi șters din dispozitiv prin modificarea setărilor browser-ului de internet folosit.
Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest Cookie se va șterge automat cand veți închide browser-ul de internet sau dispozivitul folosit pentru a vizita Website-ul (de ex. computerul).
Cookie-uri flash
Website-ul utilizează Adobe Flash Player pentru a oferi conținut media, precum videoclipuri. Acest fapt implică folosirea unui Cookie diferit, numit Cookie flash. Cookie-urile flash sunt utilizate de Adobe Flash Player și pot conține atât tipul de informații stocate în alte Cookie-uri, cât și informații specifice Adobe Flash Player, precum locul unde un videoclip a încetat să mai ruleze pe dispozitivul dumneavoastră.
Astfel, Cookie-urile flash sunt capabile să stocheze mai multe informații decât alte Cookie-uri. Cookie-urile flash sunt diferite de alte Cookie-uri prin aceea că pot partaja informații între diferite web browsere de pe dispozitivul dumneavoastră.
De asemenea, utilizăm Cookie-urile flash pentru a stoca preferințele dumneavoastră, cum ar fi controlul volumului sau afișarea de conținut bazat pe ceea ce vizualizați pe Website-ul nostru pentru a personaliza vizita dumneavoastră.
Cookie-uri de la terțe părți
Lucrăm cu terțe entități care pot seta propriile Cookie-uri pe Website, spre exemplu, rețele publicitare și furnizori de servicii externe precum cele de analiză a traficului pe Internet.
Aceste Cookie-uri pot fi statistice/ de performanță sau Cookie-uri pentru publicitate/ de targetare. RetuRo exclude orice răspundere pentru modul în care aceste terțe entități utilizează Cookie-urile pe care le plasează. În privința Cookie-urilor terțelor părți, vă rugăm să consultați politicile acestora, precum și să vă adresați acestora pentru alte informații.
Vă rugăm să consultați tabelul de mai sus cu privire la Cookie-uri de la terțe părți.
De asemenea, vă informăm că prin acceptarea de a contracta un anumit serviciu prin intermediul Website-ului ori de a efectua o anumită acțiune care implică și alte părți entități decât RetuRo, vă asumați că ați consultat și sunteți de acord cu notele de informare cu privire la protecția Datelor Personale, cu privire la Cookie-uri, precum și alte documente relevante (de ex. Termeni și Condiții) ale RetuRo și ale terțelor părți implicate și că vă asumați faptul că sunteți în poziția de a acționa informat, clar, într-un mod specific și liber cu privire la acest serviciu/ acțiune. Mai mult, RetuRo nu va fi responsabilă pentru niciun prejudiciu care derivă dintr-o acțiune ori lipsa de acțiune a unei terțe părți.
Acest Website conține și Cookie-uri de la terțe părți. Vă rugăm să aveți în vedere că deținătorii acelor Cookie-uri poartă o răspundere juridică pentru modalitatea în care le utilizează, precum și asupra modalităților în care prelucrează date personale colectate prin intermediul acelor Cookie-uri. Dacă doriți limitarea funcționării unor module cookie, vă rugăm să consultați și Secțiunea B.4 Încetarea funcționării ori stocării unor Cookie-uri, de mai jos, precum și alte surse referitoare la eliminarea/ limitarea modulelor cookie. De asemenea, vă informăm că RetuRO va putea invoca orice normă juridică și ar putea întreprinde orice acțiune legală, după cum va aprecia de la caz la caz, în vederea apărării drepturilor și intereselor sale, inclusiv sub aspectul limitării/ exonerării sale de răspundere juridică în legătură cu modalitatea în care alte entități utilizează Cookie-uri pe website-urile RetuRo și/ sau prelucrează date personale colectate prin intermediul acelor Cookie-uri. Amintim și că la momentul vizitării acestei platforme aveți posibilitatea să vă exprimați acordul ori refuzul asupra utilizării unor Cookie-uri.
Cookie-uri de urmărire și cele generate de plugin-urile rețelelor sociale
Cookie-urile de urmărire permit terților entități să furnizeze servicii, în primul rând de publicitate. Acesta este cazul, de exemplu, pentru Cookie-urile care permit companiilor de publicitate să propună reclame personalizate adaptate intereselor vizitatorilor, inclusiv dumneavoastră, în funcție de istoricul navigării pe Internet și pe Website.
Raportat la alte criterii de distincție între Cookie-uri, acestea sunt Cookie-uri neesențiale, astfel că pentru aceste Cookie-uri este nevoie să vă dați acordul/ consimțământul. În acest sens, la accesarea Website-ului, ați avut posibilitatea de a vă da consimțământul pentru folosirea anumitor categorii de Cookie-uri.
Tot în această categorie sunt și Cookie-urile pentru distribuirea conţinutului Website-ului pe reţele de socializare. Aceste Cookie-uri fac posibile partajarea şi aprecierea unui anumit conţinut, direct de pe Website, de către utilizatorii autentificaţi din mediile de socializare selectate.
Pentru mai multe informaţii despre Cookie-urile setate de rețele de socializare şi despre datele pe care acestea le pot colecta, vă rugăm să consultați politicile acestora, precum și să vă adresați acestora pentru alte informații.
În prezent, Website-ul integrează Cookie-uri de la următoarele rețele de socializare și Cookie-uri de urmărire: Facebook; Twitter; LinkedIn; YouTube; Instagram.
Cookie-uri pentru publicitate
Aceste Cookie-uri ne permit să aflăm daca ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar.
Folosim aceste Cookie-uri pentru a realiza publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, Cookie-uri de la terțe părți. De asemenea, folosim Cookie-uri și prin alte website-uri; astfel, vă putem recunoaște ca vizitator al acelui website dacă ulterior vizitați Website nostru, putând să vă afișăm publicitate dedicată, bazată pe această informație.
Publicitatea pe care o găsiți pe acest Website aparține altor entități. Unele dintre aceste entități folosesc propriile Cookie-uri pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. Entitățile care folosesc aceste Cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, pe care vă rugăm să le consultați, precum și să vă adresați acestor entități pentru alte informații. Cookie-urile acelor terțe entități pot fi folosite pentru a vă arăta publicitate dedicată și pe alte website-uri, bazându-se și pe navigarea dumneavoastă pe acest Website.
Acordarea consimțământului pentru folosirea Cookie-urilor
În baza legislației aplicabile, prin raportare și la articolul 6, alineatul (1), litera (a) din GDPR, folosim Cookie-uri pe Website în baza consimțământului dumneavoastră - cazul Cookie-urilor neesențiale. De asemenea, putem folosi și Cookie-uri în lipsa consimțământului dumneavoastră, în cazurile expres și limitativ prevăzute de legislația relevantă (de exemplu, potrivit articolului 4, alineatul (6) din Legea nr. 506/2004 - cazul Cookie-urilor esențiale).
Astfel, la accesarea Website-ului, ați avut posibilitatea de a vă da consimțământul pentru folosirea anumitor categorii de Cookie-uri, context în care am folosit un Cookie dedicat pentru a înregistra informațiile referitoare la exprimarea consimțământului dumneavoastră de a accepta utilizarea Cookie-urilor de către RetuRo (i.e. Cookie-uri neesențiale). Amintim că unele categorii de Cookie-uri sunt esențiale pentru funcționarea Website-ului și nu puteți opta în sensul de a le dezactiva, în timp ce alte categorii de Cookie-uri au utilități diferite și puteti alege ca acestea să fie folosite sau nu - acceptarea acestor din urmă categorii de Cookie-uri vă va oferi o experiență adaptată preferințelor dumneavoastră.
Puteți, însă, în orice moment, să vă retrageți consimțământul acordat potrivit opțiunilor menționate mai jos.
Totodată, în principiu, Cookie-urile flash sunt controlate separat de alte tipuri de Cookie-uri, așadar, chiar dacă ați specificat setările privind Cookie-urile în browserul dvs. de internet, dacă doriți să controlați Cookie-urile flash, va trebui să urmați instrucțiunile furnizate de dezvoltatării acestora (de ex. pentru Cookie-urile Adobe, a se vedea aici).
B.4 ÎNCETAREA FUNCȚIONĂRII ORI STOCĂRII UNOR COOKIE-URI
Puteți obține încetarea utilizării de către noi a Cookie-urilor ori eliminarea unor Cookie-uri de pe dispozitivul dumneavoastră prin mai multe metode, descrise mai jos.
În cazuri particulare (de ex. acțiuni judiciare ori investigații de la autorități publice), informații despre Cookie-uri pot fi stocate pe o perioată mai mare, în raport de necesitățile impuse de fiecare caz. De exemplu, în cazul în care acestea ar fi necesare pentru scopuri legate de protecția juridică a RetuRo (de ex., în cazul unui litigiu), datele pot fi stocate pe durata perioadei de prescripție (în general de 3 ani).
Setările browser-ului de internet
În general, un browser de internet oferă utilizatorilor posibilitatea de a schimba și administra setările privind utilizarea Cookie-urilor: să vedeți ce Cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual; să blocați Cookie-uri ale unor terțe părți; să blocați Cookie-uri ale anumitor site-uri; să blocați setarea tuturor Cookie-urilor; să ștergeți toate Cookie-urile atunci când închideți browserul.
Dacă optați pentru ștergerea/ dezinstalarea Cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că este posibil ca eventuale preferințe să se piardă, ca numeroase website-uri (inclusiv Website-ul nostru) să nu funcționeze în mod adecvat, iar transmisiunile de date pe Internet să întâmpine probleme.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip Cookie stocate pe dispozitivele dumneavoastră și să configurați browserul dumneavoastră de internet astfel încât să refuze fișiere de tip Cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dumneavoastră de internet. Puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip Cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul de internet pe care îl utilizați. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-urile web ale web browserelor dumneavoastră: Setări Cookie-uri în Internet Explorer - Internet Explorer; Setări Cookie-uri în Firefox - Firefox; Setări Cookie-uri în Chrome - Chrome; Setări coo Cookie-uri kies în Safari - Safari; Setări Cookie-uri în Edge - Edge; Setări Cookie-uri în Opera - Opera.
În cazul altui browser de internet, pentru a afla setările aferente acestuia, puteți accesa website-ul dezvoltatorului acelui browser de internet.
Însă, e posibil ca referitor la Cookie-urile flash și la ETags-urilor, setările browser-ului de internet să nu funcționeze pentru eliminarea/ blocarea acestora. Astfel:
Cookie-urile flash sunt controlate separat de alte tipuri de Cookie-uri, așadar, chiar dacă ați specificat setările privind Cookie-urile în browserul dumneavoastră de internet, dacă doriți să controlați Cookie-urile flash, va trebui să urmați instrucțiunile furnizate de dezvoltatării acestora (de ex. pentru Cookie-urile Adobe, a se vedea aici).
ETag-urile sunt, totodată, controlate separat de Cookie-urile flash, de alte tipuri de Cookie. Pentru a elimina ETag-urile, va trebui să ștergeți memoria cache a browserului dvs. web.
Mecanismul de gestionare al Cookie-urilor din cadrul Website-ului
Website-ul cuprinde un mecanism de gestionare al Cookie-urilor care nu sunt esențiale, iar în cazul în care v-ați exprimat acordul pentru utilizarea unor Cookie-uri, puteti să vă retrageți acest acord ori să îl ajustați prin intermediul acestui mecanism.
Puteți accesa mecanismul de gestionare al Cookie-urilor aici […].
Alte măsuri
De asemenea, puteți utiliza plug-in-uri de blocare a Cookie-urilor, care pot fi instalate în cadrul browser-ului de internet.
SECURITATE
Ca parte a administrării Website-ului, am luat măsuri tehnice și organizatorice având în vedere un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin utilizarea de Cookie-uri.
Cu toate acestea, în ceea ce privește informațiile transmise prin Internet, Internetul este un sistem deschis, de aceea nu se poate garanta securitatea oricăror informații pe care o persoană le transmite pe sau prin intermediul Website-ului sau pe care le menținem altfel.
Pentru că prin intermediul cookies se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de Cookie-uri pot fi interceptate. De exemplu, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe Cookie-uri implică setări greșite ale Cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.
Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe Cookie-uri:
Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește Cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării Cookie-urilor.
Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizaează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează Cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe website-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni și de multe ori sunt greu de evitat dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.
MODIFICĂRI
Această Politică poate fi actualizată. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, fără preaviz, conţinutul Politicii şi modul de utilizare a Cookie-urilor.
Când vom face acest lucru, vom posta pe Website noua formă a Politicii, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre Cookie-urile pe care le utilizăm și alte aspecte în legătură cu acestea. Orice astfel de modificare, materială sau de altă natură, va intra în vigoare de la data publicării noii versiuni a Politicii pe Website.
Dacă nu sunteți de acord cu Politica revizuită, puteți să vă schimbați preferinţele de utilizare a Website-ului ori a browser-ului de Internet sau să nu mai accesați Website-ul. În cazul în care continuați să accesați sau să utilizați serviciile noastre după ce aceste modificări intră în vigoare, înțelegem că sunteți de acord cu respectarea Politicii actualizate.
ALTE SITE-URI WEB
Website-ul conține linkuri către alte site-uri web. Această Politică se aplică numai în cazul acestui Website, astfel încât, dacă vizitați și alte website-uri, trebuie să citiți politicile și alte informații relevante aplicabile acelor website-uri și sunteți supuși prevederilor acestora. Așadar, RetuRo nu își asumă vreo obligație și nu este responsabilă pentru modul cum aceste website-uri terțe functionează; pentru orice pretenții ori cereri în legătură cu aceste website-uri, vă rugăm să vă adresați deținătorilor/ operatorilor acelor website-uri.