Skip to main content

Q & A

Întrebări frecvente

În calitate de operator economic care produce sau importă băuturi în ambalaje primare nereutilizabile, aveți un rol important în implementarea SGR în România dar și o contribuție decisivă la atingerea țintelor naționale de colectare şi de reciclare.

Dorim să oferim suport tuturor producătorilor şi importatorilor, care joacă un rol cheie în implementarea acestui sistem, și în acest sens, am realizat o listă de întrebări şi răspunsuri care să vă ajute să înțelegeți obligațiile legale prevăzute de HG 1074/2021 şi să vă ghideze în procesul de înregistrare în baza de date a sistemului.

Producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:

  • 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024.
  • 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025.
  • 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026.
     

Îndeplinirea obiectivelor de returnare se calculează prin raportul dintre numărul total de ambalaje SGR introduse pe piața națională și numărul total de ambalaje SGR validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul SGR în anul calendaristic de referință. Gradul de îndeplinire a obiectivelor de returnare se constată de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Distribuitorii care achiziționează produse ambalate în ambalaje SGR de la producători cu sediul în România, și care deci nu desfășoară activități de achiziție intracomunitară ori import de băuturi în ambalaje primare nereutilizabile, nu trebuie să se înregistreze în platforma SGR, această obligație revenind operatorului economic ce pune pe piața românească acel produs.

În schimb, în condițiile în care operatorii economici achizitionează produse ambalate în ambalaje SGR de la producători din alte țări și, deci realizează o achiziție intracomunitară ori import, aceștia au obligația legală să se înregistreze în SGR, la secțiunea producători & importatori. În această situație, acești operatori economici sunt considerați "producători" în sensul H.G. nr. 1074/2021 privind stabilirea Sistemului de Garanție-Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, fiind cei care introduc aceste produse pe piața natională.

Stocurile la 30 noiembrie 2023 pot fi introduse pe piață, respectiv comercializate, după caz, cel târziu până la data de 31 decembrie 2024, dată după care introducerea acestora pe piața națională, respectiv comercializarea lor este interzisă.

Înregistrarea se face online, accesând portal.returosgr.ro, iar înainte de înregistrare puteți consulta procedura de înregistrare disponibilă aici: www.returosgr.ro/inregistrare-producatori.

Procedura de înregistrare este una simplă:

Se va crea un cont de utilizator, introducând datele de identificare ale companiei şi datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu administratorul SGR.

După activarea contului, persoana desemnată în relația cu administratorul SGR va completa toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale.

După introducerea acestor date, se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR - completat automat cu datele deja introduse. Formularul trebuie semnat de către reprezentantul legal, folosind o semnătură electronică simplă sau calificată, tot prin intermediul portalului RetuRO.

În plus, am realizat un ghid de înregistrare care poate fi consultat aici:
www.returosgr.ro/info-producatori și de unde puteți descărca și următoarele ghiduri tehnice:

RetuRO oferă pe toată perioada înscrierii asistență prin call center, la numărul de telefon: 031.9003. Accesul la un operator este disponibil de luni până vineri între orele 09:00 - 18:00, cu excepţia sărbătorilor legale. 

Deasemenea, ne poți contacta pe e-mail la adresa: suport@returosgr.ro.

Suntem aici pentru orice alte întrebări sau neclarități pe care le aveți.

În platforma SGR se pot înregistra exclusiv operatorii economici comercianți sau producători, astfel cum sunt definiți în Hotărârea nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile ("Hotărârea nr. 1.074/2021"). Prin urmare, unitățile administrativ-teritoriale nu se pot înregistra în platforma SGR.

În schimb, autoritățile deliberative la nivelul unităților administrativ-teritoriale pot, în condițiile stabilite prin Hotărârea nr. 1.074/2021, (i) aproba încheierea acordurilor de parteneriat cu comercianții având structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 200 mp, la solicitarea acestora, în vederea organizării și operării punctelor de returnare și (ii) organiza puncte de returnare a ambalajelor SGR pe raza administrativ-teritorială a respectivei unități administrativ-teritoriale, în colaborare și sub coordonarea administratorului SGR.

Conform prevederilor Hotărârii nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, prin "comerciant" se înțelege persoana juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii sau utilizatorii finali.

Astfel, simplul fapt că sunt autorizate activități de comercializare atrage obligația de înregistrare în SGR, indiferent dacă se desfășoară efectiv sau nu activitățile respective. În cazul în care societatea nu este încă autorizată în acest sens, comerciantul nu are obligația de a se înregistra în SGR.

Înregistrarea completă în SGR presupune, în plus față de crearea contului de utilizator, introducerea tuturor datelor specificate în procedura de înregistrare disponibilă pe site, semnarea corespunzătoare a Formularului de Înregistrare în SGR și încărcarea acestuia în contul dechis de utilizator. Următorul pas îl va constitui semnarea contractului cu RetuRO în momentul când acesta va deveni disponibil.

Pentru definitivarea procedurii de înregistrare, trebuie furnizat către RetuRO numărul total de ambalaje SGR corespunzător anului calendaristic 2022 (poate fi 0 dacă nu a existat activitate) și 2023 (prognoză).

Da, obligația de înregistrare în platforma SGR există chiar și în cazul în care comerciantul are intenția de a înceta activitatea. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, se aplică sancțiunea amenzii contravenţionale și se poate aplica, de asemenea, şi sancţiunea complementară a suspendării temporare a activităţii până la îndeplinirea obligației.

Obligația de înregistrare în platforma SGR există pentru fiecare comerciant autorizat să comercializeze produse în ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase.

Mentionăm însă faptul că sistemul de garantie returnare reglementat prin Hotărârea nr. 1074/2021 se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase. În măsura în care produsele despre care vorbiți se încadrează în noțiunea de sucuri, nectaruri sau vinuri, atunci se aplică obligatia de înregistrare.

În plus, în măsura în care vom obtine și alte clarificări din partea autorităților competente vom pune și astfel de informații la dispoziția persoanelor interesate.

Companiile vizate de implementarea SGR din categoria Producători/ Importatori, după finalizarea înregistrării în platforma RetuRO SGR și semnarea contractului, vor solicita, în nume propriu, codificarea produselor SGR, cu noi coduri de bare naționale in conformitate cu cerințele documentului Cerințe pentru Codul de bare si Logo SGR.

Sunt considerați "producători" în sensul H.G. nr. 1074/2021 si operatorii economici care realizeaza o achiziție intracomunitară ori import de produse în ambalaje SGR, aceștia fiind cei care introduc aceste produse pe piața natională.

Conform documentului Cerințe pentru Codul de bare si Logo SGR, produsele care vor fi importate sau achiziționate intracomunitar și introduse pe piața românească trebuie să respecte setul de specificații definite în acest document pentru ambalajele supuse SGR.

Noile coduri de bare naționale obținute, în nume propriu, de către operatorii economici care realizează o achiziție intracomunitară ori import de produse în ambalaje SGR trebuie aplicate în mod obligatoriu pe toate containerele, asigurându-se că noul cod de bare național acoperă integral codul de bare internațional. Este la latitudinea importatorului să aplice codurile de bare românești la un furnizor extern sau la nivel local.

Conform ghidului de Cerințe pentru codul de bare și Logo SGR, “Produsele comerciale de pe piața națională ambalate în ambalaje SGR, așa cum sunt definite în HG 1074/2021, trebuie să fie identificate prin noi structuri numerice unice”. În acest sens, chiar dacă producătorul utilizează deja coduri care conțin numărul unic de țară alocat pentru România și sunt cod de bare in simbologia EAN 13 sau cod de bare in simbologia EAN 8, este necesară shimbarea acestuia cu un cod unic SGR, iar eticheta va conține doar un singur cod (cel SGR).

Producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:

  • 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024.
  • 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025.
  • 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026.
     

Îndeplinirea obiectivelor de returnare se calculează prin raportul dintre numărul total de ambalaje SGR introduse pe piața națională și numărul total de ambalaje SGR validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul SGR în anul calendaristic de referință. Gradul de îndeplinire a obiectivelor de returnare se constată de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Distribuitorii care achiziționează produse ambalate în ambalaje SGR de la producători cu sediul în România, și care deci nu desfășoară activități de achiziție intracomunitară ori import de băuturi în ambalaje primare nereutilizabile, nu trebuie să se înregistreze în platforma SGR, această obligație revenind operatorului economic ce pune pe piața românească acel produs.

În schimb, în condițiile în care operatorii economici achizitionează produse ambalate în ambalaje SGR de la producători din alte țări și, deci realizează o achiziție intracomunitară ori import, aceștia au obligația legală să se înregistreze în SGR, la secțiunea producători & importatori. În această situație, acești operatori economici sunt considerați "producători" în sensul H.G. nr. 1074/2021 privind stabilirea Sistemului de Garanție-Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, fiind cei care introduc aceste produse pe piața natională.

Stocurile la 30 noiembrie 2023 pot fi introduse pe piață, respectiv comercializate, după caz, cel târziu până la data de 31 decembrie 2024, dată după care introducerea acestora pe piața națională, respectiv comercializarea lor este interzisă.

Înregistrarea se face online, accesând portal.returosgr.ro, iar înainte de înregistrare puteți consulta procedura de înregistrare disponibilă aici: www.returosgr.ro/inregistrare-producatori.

Procedura de înregistrare este una simplă:

Se va crea un cont de utilizator, introducând datele de identificare ale companiei şi datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu administratorul SGR.

După activarea contului, persoana desemnată în relația cu administratorul SGR va completa toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale.

După introducerea acestor date, se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR - completat automat cu datele deja introduse. Formularul trebuie semnat de către reprezentantul legal, folosind o semnătură electronică simplă sau calificată, tot prin intermediul portalului RetuRO.

În plus, am realizat un ghid de înregistrare care poate fi consultat aici:
www.returosgr.ro/info-producatori și de unde puteți descărca și următoarele ghiduri tehnice:

RetuRO oferă pe toată perioada înscrierii asistență prin call center, la numărul de telefon: 031.9003. Accesul la un operator este disponibil de luni până vineri între orele 09:00 - 18:00, cu excepţia sărbătorilor legale. 

Deasemenea, ne poți contacta pe e-mail la adresa: suport@returosgr.ro.

Suntem aici pentru orice alte întrebări sau neclarități pe care le aveți.

În platforma SGR se pot înregistra exclusiv operatorii economici comercianți sau producători, astfel cum sunt definiți în Hotărârea nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile ("Hotărârea nr. 1.074/2021"). Prin urmare, unitățile administrativ-teritoriale nu se pot înregistra în platforma SGR.

În schimb, autoritățile deliberative la nivelul unităților administrativ-teritoriale pot, în condițiile stabilite prin Hotărârea nr. 1.074/2021, (i) aproba încheierea acordurilor de parteneriat cu comercianții având structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 200 mp, la solicitarea acestora, în vederea organizării și operării punctelor de returnare și (ii) organiza puncte de returnare a ambalajelor SGR pe raza administrativ-teritorială a respectivei unități administrativ-teritoriale, în colaborare și sub coordonarea administratorului SGR.

Conform prevederilor Hotărârii nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, prin "comerciant" se înțelege persoana juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii sau utilizatorii finali.

Astfel, simplul fapt că sunt autorizate activități de comercializare atrage obligația de înregistrare în SGR, indiferent dacă se desfășoară efectiv sau nu activitățile respective. În cazul în care societatea nu este încă autorizată în acest sens, comerciantul nu are obligația de a se înregistra în SGR.

Înregistrarea completă în SGR presupune, în plus față de crearea contului de utilizator, introducerea tuturor datelor specificate în procedura de înregistrare disponibilă pe site, semnarea corespunzătoare a Formularului de Înregistrare în SGR și încărcarea acestuia în contul dechis de utilizator. Următorul pas îl va constitui semnarea contractului cu RetuRO în momentul când acesta va deveni disponibil.

Pentru definitivarea procedurii de înregistrare, trebuie furnizat către RetuRO numărul total de ambalaje SGR corespunzător anului calendaristic 2022 (poate fi 0 dacă nu a existat activitate) și 2023 (prognoză).

Da, obligația de înregistrare în platforma SGR există chiar și în cazul în care comerciantul are intenția de a înceta activitatea. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, se aplică sancțiunea amenzii contravenţionale și se poate aplica, de asemenea, şi sancţiunea complementară a suspendării temporare a activităţii până la îndeplinirea obligației.

Obligația de înregistrare în platforma SGR există pentru fiecare comerciant autorizat să comercializeze produse în ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase.

Mentionăm însă faptul că sistemul de garantie returnare reglementat prin Hotărârea nr. 1074/2021 se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase. În măsura în care produsele despre care vorbiți se încadrează în noțiunea de sucuri, nectaruri sau vinuri, atunci se aplică obligatia de înregistrare.

În plus, în măsura în care vom obtine și alte clarificări din partea autorităților competente vom pune și astfel de informații la dispoziția persoanelor interesate.

Companiile vizate de implementarea SGR din categoria Producători/ Importatori, după finalizarea înregistrării în platforma RetuRO SGR și semnarea contractului, vor solicita, în nume propriu, codificarea produselor SGR, cu noi coduri de bare naționale in conformitate cu cerințele documentului Cerințe pentru Codul de bare si Logo SGR.

Sunt considerați "producători" în sensul H.G. nr. 1074/2021 si operatorii economici care realizeaza o achiziție intracomunitară ori import de produse în ambalaje SGR, aceștia fiind cei care introduc aceste produse pe piața natională.

Conform documentului Cerințe pentru Codul de bare si Logo SGR, produsele care vor fi importate sau achiziționate intracomunitar și introduse pe piața românească trebuie să respecte setul de specificații definite în acest document pentru ambalajele supuse SGR.

Noile coduri de bare naționale obținute, în nume propriu, de către operatorii economici care realizează o achiziție intracomunitară ori import de produse în ambalaje SGR trebuie aplicate în mod obligatoriu pe toate containerele, asigurându-se că noul cod de bare național acoperă integral codul de bare internațional. Este la latitudinea importatorului să aplice codurile de bare românești la un furnizor extern sau la nivel local.

Conform ghidului de Cerințe pentru codul de bare și Logo SGR, “Produsele comerciale de pe piața națională ambalate în ambalaje SGR, așa cum sunt definite în HG 1074/2021, trebuie să fie identificate prin noi structuri numerice unice”. În acest sens, chiar dacă producătorul utilizează deja coduri care conțin numărul unic de țară alocat pentru România și sunt cod de bare in simbologia EAN 13 sau cod de bare in simbologia EAN 8, este necesară shimbarea acestuia cu un cod unic SGR, iar eticheta va conține doar un singur cod (cel SGR).