POLITICĂ GENERALĂ DE INFORMARE A PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca orice societate, RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. (denumită în continuare “RetuRO”, „Operatorul”, “noi”) prelucrează date cu caracter personal (date personale).

Această Politică generală de informare a persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (“Politica”) conține informații în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Operator, mai exact în legătură cu modul în care colectăm și folosim datele personale, inclusiv cele prelucrate din perspectiva utilizării de cookie-uri și alte tehnologii similare (“Cookie-uri”) în cadrul web-site-urilor sau aplicațiilor informatice asupra cărora Operatorul deține un drept.

Protecția corespunzătoare a datelor personale este un obiectiv important al Operatorului, astfel că vă invităm să citiți această Politică pentru a afla cum prelucrăm datele dumneavoastră personale și drepturile de care beneficiați.

Această Politică are în vedere prevederile Articolelor 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul” sau „GDPR”), dar și alte acte normative și prevederi relevante, precum Directiva 2002/58/ce a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice. Terminologia folosită în această Politică are înțelesul din GDPR; consultarea GDPR se poate face aici.

Pentru a facilita înțelegerea Politicii, unele definiții sunt incluse în Anexa 1 de mai jos.

Politica este adresată persoanelor vizate din afara organizației Operatorului (alte persoane decât angajații, reprezentanții legali sau convenționali ori acționarii Operatorului) precum:

 1. persoanele fizice, sau, după caz, reprezentanții convenționali sau legali (persoane fizice) ori angajați (inclusiv persoana de contact desemnată în relația cu Operatorul) ai producătorilor și comercianților participanți în cadrul sistemului de garanţie-returnare (“SGR”);
 2. persoanele fizice, sau, după caz, reprezentanții convenționali sau legali (persoane fizice) ori angajați ai persoanelor juridice care sunt parteneri contractuali sau de afaceri ai Operatorului în implementarea SGR ori într-un context adiacent, prin intermediul serviciilor și produselor oferite de Operator;
 3. comercianți sau alți parteneri contractuali și de afaceri (persoane fizice), reprezentanți convenționali sau legali (persoane fizice) ori angajați ai comercianților sau ai altor parteneri contractuali și de afaceri (persoane juridice), beneficiari reali ai comercianților, partenerilor contractuali și de afaceri ai Operatorului;
 4. vizitatori ai locațiilor Operatorului;
 5. vizitatori și utilizatori (persoane fizice) ai web-site-urilor sau aplicațiilor informatice asupra cărora Operatorul deține un drept, precum prezentul web-site („Web-site-ul”);
 6. potențiali parteneri contractuali și de afaceri (persoane fizice), reprezentanți convenționali sau legali ori angajați ai potențialilor partenerilor contractuali și de afaceri (persoane juridice), beneficiari reali ai potențialilor partenerilor contractuali și de afaceri,
 7. reprezentanți, funcționari publici, alți agenți (persoane fizice) ai comunităților locale, ai instituțiilor, autorităților publice sau ai altor entități etc.

(oricare dintre aceste persoane și totodată colectiv fiind denumite în continuare „dumneavoastră” sau „persoana vizată / persoanele vizate”).

Este posibil ca din timp în timp să actualizăm această Politică pentru a reflecta schimbările în practica Operatorului privind prelucrarea de date personale sau schimbări în legislația aplicabilă, așa încât vă invităm să vă întoarceți ocazional la această secțiune/ Web-site și să recitiți Politica. Dacă este necesar conform legislației aplicabile, vă vom transmite și informări separate și directe cu privire la astfel de actualizări. În orice caz, forma actualizată a Politicii va înlocui forma precedentă de la data încărcării ei pe Web-site.

Această Politică a fost redactată cu intenția de a fi ușor de citit și înțeles. Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale (“DPO”) din cadrul Operatorului folosind datele de contact menționate în Secțiunea (2) de mai jos.

(1) IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Operatorul de date personale este societatea RETURO SISTEM GARANŢIE RETURNARE S.A., cu sediul social situat în Bucureşti, Sectorul 3, Strada Ion Ghica, nr. 13, Etaj 4, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3853/2022, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/3853/2022, cod unic de înregistrare (C.U.I.) 45721171, telefon 0 21 207 00 09, email suport@returosgr.ro.

(2) DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele de contact ale DPO din cadrul Operatorului sunt: e-mail: suport@returosgr.ro, adresa poștală: Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6, Globalworth Campus A, et. 6, 020337, București, România.

Puteți să vă adresați DPO, de exemplu, în cazul în care aveți întrebări în legătură cu informații cuprinse în prezenta Politică ori pentru exercitarea oricăror drepturi pe care le aveți în calitate de persoană vizată. Mai multe informații despre aceste drepturi găsiți în Secțiunea (8) a prezentei Politici.

(3) SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE OPERATOR DATE PERSONALE, PRECUM ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR

3.1. În cazul în care interacționați cu noi în calitate de participant în SGR (producător sau comerciant) și/ sau de comerciant, partener contractual sau de afaceri (sau reprezentant legal ori convențional sau angajat al acestora) care folosește serviciile oferite de Operator, prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 1. Administrarea SGR, raportat la furnizarea de servicii și/ sau îndeplinirea obligațiilor prevăzute în seama Operatorului ori a partenerilor Operatorului (de exemplu, ca urmare a participării în SGR)

  Înregistrarea producătorilor și comercianților în SGR de către Operator, pe baza notificărilor transmise de producători și comercianți. Încheierea și executarea contractelor SGR

  Realizarea operațiunilor de acceptare și înrolare a comercianților și producătorilor, crearea unor conturi ale acestora, punerea la dispoziția lor a programelor informatice și a elementelor necesare utilizării lor de către comercianți și producători pentru efectuarea de către aceștia, printre altele, a obligațiilor de raportare, analiza documentației aferente procesului de înrolare.

  Păstrarea evidenței și ținerea legăturii cu responsabilii pentru relația cu SGR din cadrul entităților relevante.

  Utilizarea, monitorizarea și testarea indicatorilor referitori la eficiența serviciilor furnizate și activităților derulate.

 2. Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

  Îndeplinirea de către Operator a obligațiilor impuse acestuia pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv realizarea de verificări din perspectiva KYB (know your business) și KYC (know your customer) pentru a identifica, între altele, orice persoane expuse politic, persoane care dețin un control semnificativ și/sau beneficiarii reali ai partenerilor contractuali sau de afaceri, ori alte informații relevante in scopul combaterii spălării banilor care decurg din legislația relevantă (inclusiv prezența pe liste de sancțiuni).

 3. Managementul continuu al relațiilor de afaceri

  Asigurarea de către Operator a unor colaborări optime cu comercianții care folosesc serviciile furnizate de Operator și/ sau sunt înrolați în SGR.

  Asigurarea de către Operator a unor colaborări optime cu partenerii contractuali sau de afaceri care sunt implicați în facilitatea administrării SGR de către RetuRO.

 4. Asigurarea comunicării cu dumneavoastră

  Trimiterea de mesaje, comunicări sau notificări în contextul administrării SGR, precum clarificări referitoare la notificările depuse de comercianți, notificări privind neîndeplinirea unor obligații de către comercianți comunicări necesare în vederea asigurării suportului la cerere. De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră în vederea evaluării calității comunicării cu dumneavoastră și a serviciilor de suport oferite.

3.2 În cazul interacționați cu noi în calitate de partener contractual sau de afaceri care își dorește să folosească serviciile oferite de Operator și/ sau să se înroleze în SGR, prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 1. Gestionarea cererilor și a datelor de contact obținute de la parteneri cu privire la potențiali alți parteneri

  Colectarea datelor de contact aferente potențialilor parteneri

  Gestionarea negocierilor cu privire la potențiali parteneri

 2. Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

  Evaluarea partenerilor contractuali sau de afaceri și îndeplinirea de către Operator a obligațiilor impuse acestuia pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv realizarea de verificări din perspectiva KYB (know your business) și KYC (know your customer) pentru a identifica, între altele, orice persoane expuse politic, persoane care dețin un control semnificativ și/sau beneficiarii reali ai potențialilor parteneri contractuali sau de afaceri, ori alte informații relevante în scopul combaterii spălării banilor care decurg din legislația relevantă (inclusiv prezența pe liste de sancțiuni).

3.3 În cazul în care interacționați cu noi în calitate de vizitatori / utilizatori ai web-site-urilor sau aplicațiilor informatice asupra cărora Operatorul deține un drept, prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 1. Furnizarea de conținut și servicii disponibile publicului prin intermediul web-site-urilor sau aplicațiilor asupra cărora Operatorul deține un drept

  Inclusiv utilizarea, monitorizarea și testarea indicatorilor referitori la eficiența serviciilor furnizate și activităților derulate.

 2. Gestionarea interacțiunilor realizate prin intermediul web-site-urilor

  Administrarea de web-site-uri (inclusiv pregătire și publicare conținut), aplicații informatice, platforme informaționale și a facilităților oferite prin intermediul acestora (de ex. completarea formularelor de pe web-site și descărcarea unor documente), precum și analiza eficienței acestora, de exemplu pentru a măsura și monitoriza traficul, pentru a asigura suportul tehnic adecvat pentru fiecare tip de dispozitiv și browser pentru îmbunătățirea calității web-site-urilor, aplicațiilor informatice, platformelor, serviciilor și a experienței utilizatorilor acestora.

  Asigurarea securității web-site-urilor, aplicațiilor informatice, platformelor informaționale.

  Producerea de audiență și statistici de folosire a serviciilor online.

 3. Gestionarea conturilor de utilizator

  Gestionarea conturilor de utilizator deschise pe un web-site ori aplicație asupra cărora Operatorul are un drept (de ex. deschidere, modificare, utilizare, desființare cont), pentru furnizarea de servicii, materiale prin intermediul internetului.

 4. Gestionarea activității Operatorului

  Gestionarea interacțiunilor inclusiv sub forma de messaging public și privat.

  Efectuarea de statistici.

3.4 Indiferent de calitatea în care interacționați cu Operatorul, prelucrarea datelor dumneavoastră personale se poate face și în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 1. Transmiterea de comunicări comerciale electronice

  Marketing direct prin transmitere de comunicări comerciale prin sisteme automate de apelare și comunicare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin fax ori prin poștă electronică sau prin orice altă metodă care folosește serviciile de comunicații electronice destinate publicului (in continuare “comunicări comerciale electronice”), inclusiv newslettere, promoții, oferte, campanii promoționale, tombole, competiții, concursuri, evenimente, informarea despre cele mai recente noutăți etc.

  Gestionarea abonărilor la comunicări comerciale electronice transmise de Operator.

 2. Desfășurarea activităților de marketing și promovare

  Activități de marketing (altele decât transmiterea de comunicări comerciale electronice) inclusiv publicitate, promovarea activităților, imaginii, numelui comercial și mărcilor Operatorului.

  Desfășurarea diferitelor campanii promoționale organizate de către Operator.

  Cercetări de piață, statistică.

 3. Asigurarea protecției juridice

  Protecția juridică a Operatorului, gestionarea și monitorizarea procedurilor judiciare și extrajudiciare cu privire la drepturile și interesele Operatorului ori ale celor pretinse împotriva Operatorului ori a oricăror alte proceduri în care Operatorul este implicat.

  Prevenirea, reducerea riscurilor sau consecințelor ca urmare a atacurilor, fraudelor, încălcărilor de securitate asupra ori în legătură cu Operatorul, cu serviciile puse la dispoziție ori cu bunurile/ interesele acestuia, inclusiv în legătură cu web-site-rile, aplicațiile asupra cărora Operatorul are un drept, inclusiv încălcări de securitate a datelor.

 4. Gestionarea cererilor, sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor

  Primirea, verificarea, soluționarea și monitorizarea cererilor, sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor (inclusiv de tip customer care/ feedback și whistleblowing, precum și solicitări de exercitare a unor drepturi în baza acestei Politici și a GDPR), inclusiv prin transmiterea răspunsurilor Operatorului la asemenea sugestii, sesizări și reclamații primite electronic și/sau fizic și analiza în timp a reapariției unor incidente similare/ a eficienței remediilor implementate.

  Crearea de statistici cu privire la tipurile de cereri, sugestii, sesizări și reclamații primite, la măsurile aplicate și la eficiența acestora.

 5. Conformare legislativă și procedurală

  Conformarea legislativă, inclusiv colaborare cu autorități și instituții publice, inclusiv cu privire la respectarea legislației contabile, a legislației privind paza și protecția obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, respectarea legislației privind arhivele, a celei privind securitatea și sănătate în muncă și a celei contra incendiului.

 6. Gestionarea aspectelor contabile

  Gestiunea administrativă a contractelor, inclusiv aspecte financiare și contabile, facturare și recuperare creanțe.

  Îndeplinirea activității financiare, fiscale și contabile (inclusiv în caz de colaborare cu colaboratori externi pentru efectuarea de audituri externe.

  Urmărirea obiectivelor de performanță financiară și execuție bugetară.

 7. Gestionarea logistică a activităților desfășurate

  Gestionare logistică a activităților principale și adiacente ale Operatorului (inclusiv în legătură cu securitatea sediului, furnizori de birotică și echipamente, operare parcare și gestionare servicii aferente, prestatori de servicii IT, telefonie, cloud, arhivare, juridice, contabilitate, etc).

  Gestionare a registrelor Operatorului, inclusiv de intrare-ieșire (registratură), registrul pentru curierat.

 8. Managementul infrastructurii IT

  Asigurarea, protejarea, mentenanța și dezvoltarea infrastructurii IT hardware si software și suport date pentru facilitarea desfășurării, dezvoltării și protejării activităților Operatorului și angajaților săi.

  Administrarea și gestionarea securității informației și datelor, inclusiv realizarea de copii de siguranță, asigurarea sistemelor de protecție (fire-walls) și anti-virus; procese și audituri de securitate IT, inclusiv teste de vulnerabilitate, măsuri de prevenție și corecție.

  Administrarea semnăturilor electronice și a certificatelor individuale de autentificare.

  Managementul documentelor.

 9. Gestionarea relațiilor și interacțiunilor publice

  Gestionarea relațiilor publice și reprezentarea intereselor Operatorului, inclusiv în relația cu organizații ale industriilor în care activează Operatorul ori din care fac parte acționarii săi ori din industrii relevante activității Operatorului, camere de comerț, ONG-uri, platforme mass-media, diverse autorități publice, alte entități, inclusiv prin redactarea, susținerea de puncte de vedere, opinii, memorandumuri, alte comunicări;

 10. Gestiune și dezvoltare de know-how

 11. Managementul proiectelor de restructurare sau reorganizare, inclusiv fuziuni și divizări

  Operațiuni de dezvoltare sau reorganizare, inclusiv via fuziuni cu alte entități, achiziția altor entități, divizări, transferuri de activitate sau de active; identificare oportunități, implementare și monitorizare operațiuni, inclusiv parteneriate;

Temeiurile legale ale prelucrărilor de date personale în scopurile indicate mai sus sunt următoarele:

(4) CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

4.1 Proveniența datelor personale:

În funcție de interacțiunile pe care le aveți cu noi ori cu partenerii noștri contractuali și de afaceri, vă colectăm și prelucrăm datele personale.

Astfel, colectăm (a) atât date personale obținute de la dumneavoastră, (b) cât și date personale care nu au fost obținute de la dumneavoastră (ci de la terțe persoane / surse).

Cu titlu exemplificativ, asemenea interacțiuni care implică, în principiu, colectarea de la dumneavoastră de către Operator de date personale sunt: completarea de formulare sau chestionare necesare pentru angajarea în relații contractuale sau de afaceri cu Operatorul, inclusiv pentru furnizarea serviciilor oferite de Operator, navigare, utilizarea web-site-rilor, aplicațiilor informatice asupra cărora Operatorul deține un drept; deschiderea unui cont de utilizator în cadrul acestor web-site-uri, aplicații informatice, inclusiv când asemenea operațiuni se realizează prin intermediului unui cont deținut de dumneavoastră pentru un alt serviciu al altei entități; transmiterea sau punerea la dispoziția Operatorului de orice alte informații sau documente; oferirea feedbackului etc.

Totodată, Operatorul poate genera suplimentar date personale referitoare la dumneavoastră, de exemplu, prin deducerea de asemenea date din altele (de ex. sexul din prenume ori cod numeric personal, vârsta din anul nașterii ori cod numeric personal; anumite preferințe de marketing din modul de utilizare a website-ului).

Colectăm, de asemenea, date personale în mod indirect (nu de la dumneavoastră), inclusiv:

 1. de la terțe entități (de ex. de la entitatea al cărei reprezentant, angajat, colaborator, asociat / acționar sau în orice altă formă legală deținător sunteți, de la martori/ organe de urmărire penală care sesizează comiterea unei fapte ilicite; entitatea la care lucrați/ pe care o reprezentați).

  Cu caracter general, entități din oricare dintre categoriile menționate în Secțiunea (5) de mai jos pot în egală măsură furniza Operatorului date cu caracter personal în cursul derulării raporturilor contractuale sau de afaceri / instituționale cu Operatorul.

 2. din surse disponibile public (de ex. Internet) ori din alte medii accesibil publicului larg, inclusiv, dar fără a se limita la, în contextul îndeplinirii obligațiilor specifice în materie de cunoaștere a clientelei și în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului (instituții competente, registre și baze de date electronice publice, informații disponibile în social media, cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informatii, cum ar fi, dar fără a ne limita la următoarele: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, portalul instanțelor de judecată din România, alți operatori de date cu caracter personal etc.).

4.2 Date personale prelucrate

Datele personale pe care Operatorul le poate prelucra variază în funcție de situație, Operatorul înțelegând să prelucreze numai acele date care sunt necesare raportat la scopul urmărit. Astfel categoriile de date pe care Operatorul le poate prelucra cuprind:

4.2.1 În cazul în care interacționați cu noi în calitate de producător sau comerciant participant în cadrul SGR, respectiv partener contractual sau de afaceri, și anume reprezentant convențional sau legal ori angajat ai producătorilor sau comercianților participanți în cadrul SGR (inclusiv persoana de contact desemnată în relația cu Operatorul), respectiv clienților, comercianților, partenerilor contractuali și de afaceri, respectiv acționari/ asociați/ beneficiari reali ai producătorilor sau comercianților participanți în cadrul SGR, respectiv clienților, comercianților, partenerilor contractuali și de afaceri:

4.2.2 În cazul în care interacționați cu noi în calitate de vizitatori / utilizatori ai web-site-urilor sau aplicațiilor informatice asupra cărora Operatorul deține un drept (este foarte posibil ca nu toate categoriile de date personale menționate mai jos să fie relevante pentru dumneavoastră în contextul unei singure interacțiuni determinate cu Operatorul):

4.3 Furnizarea datelor personale

În funcție de scop și de situație, prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate fi impusă de lege (de ex. Hotărârea SGR, în baza legislației relevante în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului) ori poate fi necesară pentru încheierea ori executarea unui contract între dumneavoastră sau persoana pe care o reprezentați și Operator.

Alteori, prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru oferirea unor servicii ori facilități, precum și pentru realizarea unor obiective comerciale ale Operatorului. În anumite cazuri, în cazul în care nu ne sunt furnizate datele personale relevante, vom fi in imposibilitatea de a onora solicitările dumneavoastră, de a intra în relații contractuale sau de afaceri cu dumneavoastră, de a furniza servicii, de a executa anumite obligații ori va fi necesară limitarea/ reducerea unor activități ale Operatorului.

(5) DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, în unele cazuri, poate fi necesar ca datele personale să fie transmise către alte entități, precum prestatori de servicii și parteneri contractuali ai Operatorului.

Astfel, pot avea loc, în acord cu legislația aplicabilă, transferuri de date personale de la / către alți operatori de date sau către operatori asociați de date, fiecare dintre aceste categorii fiind ele însele responsabile pentru prelucrările de date personale pe care le realizează.

În același timp, Operatorul folosește uneori alte entități juridice pentru prelucrarea datelor personale (inclusiv persoane împuternicite de operator). Prelucrarea datelor personale de către persoane împuternicite de operator este bazată pe un contract privind prelucrarea de date personale, pe care Operatorul îl încheie cu fiecare astfel de entități. În cuprinsul unui asemenea contract, fiecare persoană împuternicită de operator se obligă, în special să (i) prelucreze date personale exclusiv în conformitate cu instrucțiunile prealabile din partea Operatorului; și (ii) să aplice oricare și toate măsurile necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor personale.

Categoriile de destinatari către care datele dumneavoastră personale pot fi transmise (alți operatori, operatori asociați, persoane împuternicite ale Operatorului) sunt (este posibil ca nu toți destinatarii menționați mai jos să fie relevanți pentru datele dumneavoastră personale):

Este posibil să transmitem date personale altor entități cărora consimțiți în prealabil sau solicitați să le dezvăluim datele dumneavoastră personale.

(6) TRANSFERUL DATELOR PERSONALE ÎN AFARA ȚĂRII

Activitățile Operatorului impun în anumite situații transferul de date personale în afara țării. Cu titlu de exemplu, transferuri de date personale în țări terțe pot avea loc: (i) în situația unor dispute sau analize din partea unei autorități a căror importanță face naturală informarea acționarilor sau asigurătorilor sau cooptarea unor consultanți străini; (ii) în situația unor colaborări sau potențiale colaborări cu prestatori de servicii sau alți parteneri comerciali care își desfășoară activitățile în afara țării; (iii) în situația unor colaborări cu prestatori de servicii IT, servicii informaționale ori care sprijină oferirea de către Operator a unor facilități (de ex. logare în contul aferent unui web-site al Operatorului prin intermediul altui serviciu, deținut de o altă entitate).

Cu caracter general, RetuRO nu are în vedere transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European.

Pot exista însă situații particulare în care Operatorul și/ sau persoanele sale împuternicite pot transfera date personale către organizații internaționale sau state terțe care ar putea avea legislații diferite și cerințe de conformitate diferite pentru protecția datelor personale față de cele care se aplică în România și în alte state membre ale Uniunii Europene / Spațiului Economic European. Exemple de astfel de situații pot fi când RetuRO:

În aceste situații particulare, Operatorul asigură garanții adecvate și respectarea celorlalte prevederi legale. Astfel, transferul de date personale se poate realiza de la caz la caz în baza uneia dintre următoarele garanții:

În unele cazuri, datele personale pot fi transmise în țări terțe ori către organizații internaționale și în baza unor temeiuri specifice precum:

(7) DURATA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Operatorul ia măsurile rezonabile pentru asigurarea faptului că datele personale sunt prelucrate doar pe perioada minimă necesară pentru scopurile prevăzute în prezenta Politică.

Criteriile pentru stabilirea perioadei de timp pe parcursul căreia se stochează datele personale sunt în general (i) durata relației contractuale/ de colaborare în baza căreia se prestează un serviciu de către Operator, (ii) durata necesară pentru a dezvolta, menține și îmbunătăți serviciile oferite de Operator, inclusiv în ceea ce privește asigurarea securității sistemelor folosite, realizarea de rambursări, prevenirea fraudelor și utilizărilor neautorizate și stocarea înregistrările comerciale și financiare adecvate, la care se adaugă fie (iii) durata impusă de legislația aplicabilă (de ex. referitoare la păstrarea evidențelor aferente serviciilor/ activităților prestate – de ex., în baza Hotărârii SGR, termenul este de 10 ani, documentele financiar-contrabile, referitoare la arhivare), fie (iv) durata unui termen de prescripție în conformitate cu legea aplicabilă în cursul căreia acțiuni în răspundere sau de altă natură ar putea fi atrase de sau împotriva Operatorului.

La împlinirea duratelor de stocare, datele personale sunt fie: (i) șterse ori distruse în siguranță; fie (ii) transferate într-o arhivă inactivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor). În această arhivă accesul va fi restricționat.

(8) DREPTURI ALE PERSOANELOR VIZATE

În calitate de persoana vizată, indiferent de modalitățile în care interacționați cu Operatorul, beneficiați de următoarele drepturi:

Aceste drepturi nu sunt absolute, astfel că ele trebuie exercitate în limitele descrise de GDPR. Cu caracter general, asemenea limitări privesc condițiile în care operează unele drepturi (de ex. incidența unui anume temei de prelucrare ori lipsa unor justificări ale Operatorului care primează), iar pe de altă parte pot avea scopul de a asigura: (i) securitatea națională; (ii) apărarea; (iii) securitatea publică; (iv) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora; (v) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii Europene sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale; (vi) protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare; (vii) prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; (viii) funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale; (ix) protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; (x) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, putem percepe o taxă rezonabilă sau putem să ne exercităm dreptul de a refuza să dăm curs cererii.

De asemenea, pentru a asigura protecția datelor personale, în cazul în care avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează o cerere de exercitare a vreunui drept, putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

(9) INFORMAȚII PARTICULARE REFERITOARE LA DATELE PERSONALE PRELUCRATE PRIN COOKIE-URILE FOLOSITE

Cookie-urile în sine nu reprezintă date personale și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet/ web-site-uri. Însă, utilizarea Cookie-urilor poate conduce și la prelucrarea de date personale. Mai departe, facem anumite mențiuni particulare cu privire la prelucrările de date personale prin intermediul Cookie-urilor Website-ului.

9.1 Date personale prelucrate

Datele personale pe care le putem prelucra sunt cele precum:

Atât atunci când datele personale sunt solicitate direct de la dumneavoastră - regula, cât și în situația în care RetuRO ar colecta date personale de la alte persoane, RetuRO va solicita, în acord cu principiul minimizării datelor personale prelucrate prevăzut de GDPR, doar date personale de care avem nevoie în scopurile menționate mai jos. Totodată, vă rugăm ca și în cazul în care dumneavoastră transmiteți din proprie inițiativă date personale către RetuRO, să transmiteți doar date personale strict necesare în legătură cu subiectul pentru care ne contactați.

Dacă nu colectăm anumite date personale prin intermediul Cookie-urilor, funcționalități ori anumite caracteristici ale Website-ului pot să nu mai fie accesibile, utilizabile.

9.2 Scopuri de prelucrare

Operațiunile de prelucrare ale datelor personale prin intermediul Cookie-urilor Website-ului au în vedere, în esență, promovarea RetuRO, desfășurarea afacerii de către RetuRO prin intermediul Internetului, îmbunătățirea serviciilor oferite prin intermediul Website-ului.

Raportat scopurile de prelucrare prevăzute în prezenta Politica, datele personale prelucrate prin intermediul Cookie-urilor Website-ului sunt subsumate scopurilor de prelucrare reprezentate de:

Mai în detaliu, folosim Cookie-uri și date personale astfel prelucrate pentru motive legate, printre altele, (i) de monitorizare a traficului Web-site-ului, evidența statistică a utilizării Web-site-ului; (ii) o mai bună înțelegere a modului în care utilizatorii folosesc Web-site-ul, precum și a funcționalităților oferite de către acesta, inclusiv personalizarea experienței lor pe Web-site; (iii) îmbunătățirea utilizării și funcționalităților Web-site-ului, inclusiv a conținutului acestuia; (iv) furnizarea produselor și serviciilor solicitate de utilizatorii Web-site-ului; (v) activități de marketing (altele decât comunicări comerciale electronice) inclusiv publicitate, promovarea activităților, imaginii, numelui comercial și mărcilor RetuRO; (vi) cercetări de piață, statistică; (vii) analiza activităților/ comportamentului clienților în interacțiunea cu RetuRO; (viii) administrarea Website-ului, investigarea plângerilor; (ix) protecția juridică a RetuRO; (x) îndeplinirea activităților financiare, fiscale și contabile (inclusiv în caz de colaborare cu colaboratori externi pentru efectuarea de audituri externe); (xi) operațiuni de dezvoltare sau reorganizare.

Pentru mai multe informații referitoare la funcționalitățile Cookie-urilor, a se vedea Politica de Cookies.

9.3 Temeiuri de prelucrare

Cu privire la Cookie-urile neesențiale și datele personale prelucrate prin aceste Cookie-uri, ne bazăm pe temeiul de prelucrare reprezentat de consimțământul dumneavoastră. În acest sens, la accesarea Web-site-ului, ați avut posibilitatea de a vă da consimțământul pentru folosirea anumitor categorii de Cookie-uri.

Cu privire la Cookie-urile esențiale și datele personale prelucrate prin aceste Cookie-uri ne bazăm pe temeiul de prelucrare reprezentat, de regulă, de „interesele noastre legitime”, precum (i) desfășurarea de activități lucrative online/ prin intermediul Internetului; (ii) promovarea RetuRO prin intermediul Website-ului nostru și al altor comunicări; (iii) îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele încheiate cu clienți, parteneri; (iv) administrarea afacerii și a mărcii noastre prin monitorizarea profilului nostru public și răspunsul prompt la reclamații; (v) operarea unui Website, prin care persoane interesate să afle rapid și într-o manieră accesibilă informații și noutăți despre RetuRO ori prin care RetuRO să își exprime punctul de vedere cu privire la anumite evenimente, subiecte relevante; (vi) monitorizarea modului de utilizare a Website-ului, numărul de vizitatori ai acestuia, aspectele de interes de pe Website; (vii) monitorizarea, investigarea și raportarea oricăror încercări de încălcare a securității Website-urilor noastre; (viii) îmbunătățirea performanței Website-ului nostru și a experienței utilizatorilor.

9.4 Durata de stocare

Cu caracter de principiu, stocăm datele personale prelucrate prin intermediul Cookie-urilor Website-ului cât timp este necesar în scopul asigurării performanței Website-ului și a funcționalităților asociate, având în vedere obiectivele și scopurile de utilizare a Cookie-urilor indicate în această Secțiune. În cazul în care și alte scopuri de prelucrare sunt incidente, datele personale vor fi stocate conform celor menționate în Secțiunea (7) DURATA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE.

Totodată, durata de stocare a acestor date personale diferă și în funcție de tipul de Cookie utilizat, de sesiune ori persistent, însă, și în cazul Cookie-urilor persistente, durata se stocare a datelor personale aferente acestui tip de Cookie este limitată. Cu privire la durata de utilizare/ funcționare a Cookie-urilor, a se vedea Subsecțiunea B.2 CE COOKIE-URI FOLOSIM? din Politica de cookies.

Anexa 1 Definiții de bază

Conform Regulamentului General pentru Protecția Datelor, termenii de mai jos au următorul înțeles:

Contact

Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6,
Globalworth Campus A, et. 6,
020337, București, România.

Ajutor inregistrare: suport@returosgr.ro

Alte informatii: office@returosgr.ro