RetuRO RetuRO

ACASĂ /COMERCIANŢI /Q & A

În calitate de operator economic care comercializează băuturi în ambalaje primare nereutilizabile, aveți un rol important în implementarea SGR în România dar și o contribuție decisivă la atingerea țintelor naționale de colectare şi de reciclare.

Dorim să oferim suport tuturor comercianților care joacă un rol cheie în implementarea acestui sistem şi în acest sens, am realizat o listă de întrebări şi răspunsuri care să vă ajute să înțelegeți obligaţiile legale prevăzute de HG 1074/2021 și să vă ghideze în procesul de înregistrare în baza de date a sistemului.

Categoria de operatori economici care au obligația de a se înregistra în SGR

Au obligația de a se înregistra în SGR toți comercianții, persoane juridice autorizate să desfășoare activități de comercializare către consumatorii sau utilizatoriii finali de produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, care vor purta marcajul SGR. Această categorie include comercianții HORECA, persoane juridice din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unităţile care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi, precum și comercianții care fac disponibile pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR exclusiv prin intermediul unor platforme on-line sau exclusiv prin intermediul automatelor. Este obligatorie înregistrarea în SGR a comercianților indicați mai sus, indiferent dacă activitatea acestora se desfășoară cu caracter permanent sau sezonier.

Întrebări frecvente

1 Ce este un punct de returnare?

Un punct de returnare reprezintă spațiul organizat şi gestionat de către unul sau mai mulți comercianți, respectiv în parteneriat cu UAT (Unitate Administrativ Teritorială) sau ADI (Asociație de Dezvoltare Intercomunitară), în care sunt returnate ambalajele primare nereutilizabile pentru băuturi de către consumatorii sau utilizatorii finali, în vederea restituirii garanţiei.

2 Sunt toţi comercianții obligați să organizeze puncte de returnare?

Doar comercianții de tip HORECA sau cei care pun în vânzare produse exclusiv online sau exclusiv prin intermediul automatelor nu sunt obligați legal să organizeze puncte de returnare. În rest, toți operatorii economici care comercializează produse în scopul SGR, indiferent de mărimea suprafeței de vânzare, au obligația legală de a organiza puncte de returnare a ambalajelor ce fac obiectul SGR.

3 Ce opțiuni de organizare a punctelor de returnare au comercianții?

Există diferite moduri în care comercianții își pot îndeplini obligația legală de organizare a punctelor de returnare, în funcție de suprafața structurii de vânzare.

Comercianții care au o suprafață a structurii de vânzare mai mare de 200 mp au obligația de a-și organiza propriile puncte de returnare.

Comercianții care au o suprafață a structurii de vânzare mai mică de 200 mp, în afară de modalitatea organizării propriului punct de returnare, au posibilitatea să opteze pentru îndeplinirea obligației legale de organizare a punctelor de returnare prin asociere cu alți comercianți care au structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 200 mp, sau prin acord de parteneriat cu unitățile administrativ teritoriale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Punctul de returnare va fi organizat în cadrul structurii de vânzare a comerciantului sau în imediata vecinătate a acesteia, fără depăşirea unei distanţe de 150 de metri față de structura de vânzare,şi având cel puţin acelaşi program de funcţionare ca structura de vânzare a comerciantului.

În cazul comercianților care nu își organizează propriile puncte de returnare, distanța până la punctul de returnare realizat nu poate fi mai mare de 150 m faţă de fiecare structură de vânzare a comericnatului din acordul de parteneriat, pentru structurile de vânzare din localități urbane, respectiv 500 metri, pentru structurile de vanzare din localitati rurale. Comercianții pot opta, în cadrul structurilor de vânzare pe care le operează, pentru preluarea manuală sau preluarea cu ajutorul RVM-urilor (sisteme automate de preluare).

4 Ce alte obligații legate de punctele de returnare au comercianții?

Conform Hotărârii de Guvern 1074/2021, în cadrul punctelor de returnare comercianții trebuie să accepte toate ambalajele SGR returnate de consumatorii sau utilizatorii finali, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat şi fără a condiționa acceptarea ambalajului SGR de prezentarea bonului fiscal.

Aceștia au obligația de a păstra ambalajele SGR returnate separat de deşeuri sau alte ambalaje care nu fac parte din SGR, în vederea preluării acestora de către administratorul SGR. Au de asemenea obligația să permită exclusiv administratorului SGR preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare, la solicitarea acestuia sau a reprezentantului desemnat al acestuia.

Pentru toate punctele de returnare, inclusiv cele organizate în afara spațiului de vânzare, operatorii punctelor de returnare vor asigura monitorizarea şi securitatea acestora, în baza unui regulament propriu care să asigure păstrarea integrității punctului de returnare, a echipamentelor acestuia şi a ambalajelor returnate.

5 Ce obligații au comercianții ulterior intrării în funcțiune a SGR în România?

Dincolo de obligațiile legate de punctele de returnare menționate la întrebarea anterioară, după intrarea în funcțiune a Sistemului de Garanție-Returnare, comercianții vor avea următoarele obligații legale:

Să indice distinct valoarea garanției la raft și pe documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR

Să plătească valoarea garanției operatorilor economici de la care achiziționează produse ambalate în ambalaje SGR

Să încaseze de la clienţii lor garanţia aferentă produselor în ambalaje SGR

Să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR achiziționate de la producători neînregistrați în cadrul administratorului SGR sau de la distribuitori ai acestor producători

Să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR care nu sunt marcate potrivit prevederilor legii

Să afişeze în cadrul punctelor de vânzare informații adresate consumatorilor sau utilizatorilor finali cu privire la obligațiile și drepturile pe care le au conform SGR

Să utilizeze, pentru raportarea ambalajelor care fac obiectul SGR şi a garanţiilor aferente acestora, programul informatic pus la dispoziție online de către administratorul SGR

Să țină evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR comercializate, defalcat pe produse, pentru fiecare structură de vânzare şi/sau magazin online pe care le operează, evidența numărului total al ambalajelor SGR care au fost returnate comerciantului de către consumatori sau utilizatori finali, defalcat pe tip de material şi volum, precum şi evidenţa garanțiilor plătite, încasate la vânzarea produselor şi returnate către consumatori la punctul de returnare, respectiv încasate de la administratorul SGR

Să permită efectuarea controalelor de către autoritățile competente şi să furnizeze acestora documente, informații corecte şi complete referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor de către comerciant, precum şi documentele justificative primite din partea consumatorilor sau utilizatorilor finali, administratorului SGR, şi celorlalţi operatori economici din cadrul SGR cu care comerciantul a încheiat contracte

Să ofere în scris, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, clarificări şi informațiile solicitate de către administratorul SGR şi care sunt în legătură cu îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezenta hotărâre.

6 Optez pentru organizarea unui punct de returnare operat manual. Ce presupune asta?

Toţi comercianții care organizează un punct de returnare a ambalajelor cu modalitatea de preluare manuală vor verifica daca ambalajul returnat îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Acestia vor prelua doar ambalajul care este returnat întreg, fără a fi degradat sau deformat, este golit în întregime de conținut și are aplicat marcajul care indică apartenenţa la SGR, în mod vizibil și lizibil.

Pentru raportarea ambalajelor care fac obiectul SGR şi a garanțiilor aferente acestora, comercianții vor utiliza sistemul informatic pus la dispoziție online de către administratorul SGR.

Pentru acoperirea costurilor de gestionare a ambalajelor în punctele de returnare, va exista un tarif de gestionare care se achită operatorilor punctelor de returnare pentru ambalajele preluate de către administratorul SGR și care va fi stabilit de administratorul SGR în conformitate cu metodologia de calcul a tarifului de gestionare care va fi aprobată prin ordin al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Cuantumul și frecvența plății tarifului de gestionare vor fi stabilite în mod transparent de către administratorul SGR, pe baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

7 Optez pentru organizarea unui punct de turnare cu ajutorul unui RVM. Ce presupune asta?

În cazul deciziei de a prelua ambalajele prin aparate de tip RVM, recomandarea RetuRO este să se facă o analiză prealabilă din punctul de vedere al eficienței, în sensul că instalarea RVM-ului să fie justificată din perspectiva numărului de ambalaje SGR ce se estimează a fi returnate la acel punct de returnare organizat şi operat de către comerciant. Precizăm că toate costurile de achiziție inițilă ale RVM-ului vor fi achitate de către comerciant.

Pentru acoperirea costurilor de gestionare a ambalajelor în punctele de returnare, se va achita de către administratorul SGR un tarif de gestionare operatorilor punctelor de returnare pentru fiecare ambalaj preluat de către administratorul SGR, și care va fi stabilit de administratorul SGR în conformitate cu metodologia de calcul a tarifului de gestionare care va fi aprobată prin ordin al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor. Cuantumul și frecvența plății tarifului de gestionare vor fi stabilite în mod transparent de către administratorul SGR, pe baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

8 Cine va ridica ambalajele de la punctele de colectare și cât de des?

Administratorul SGR este proprietarul ambalajelor SGR și va gestiona ridicarea acestora, stabilind o frecvența care poate varia în funcție de volumul de ambalaje colectate, marimea suprafetei de vanzare, spațiul de stocare a punctului de returnare și pozitionarea geografică a acestuia. Administratorul SGR va asigura preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare cu o frecvență și într-o manieră care să nu perturbe buna funcționare a comercianților.

9 Cum mă înregistrez în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare?

Înregistrarea se face online, accesand portal.returosgr.ro. iar inainte de înregistrare puteți consulta procedura de înregistrare disponibilă aici: www.returosgr.ro/inregistrare-comercianti.

Procedura de înregistrare este una simplă:

Se va crea un cont de utilizator, introducând datele de identificare ale companiei şi datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu administratorul SGR.

După activarea contului, persoana desemnată în relația cu administratorul SGR va completa toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale.

După introducerea acestor date, se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR - completat automat cu datele deja introduse. Formularul trebuie semnat de către reprezentantul legal, folosind o semnătură electronică simplă sau calificată, tot prin intermediul portalului RetuRO.

În plus, am realizat un ghid de înregistrare care poate fi consultat aici:
www.returosgr.ro/info-comercianti și de unde puteți descărca și urmatoarele ghiduri tehnice:

Înregistrarea în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare

Accesarea contului de utilizator și introducerea datelor pentru transmiterea rapoartelor

Semnarea rapoartelor: semnătură certificată sau digitală simplă

RetuRO oferă pe toată perioada înscrierii asistență prin call center, la numărul de telefon: 021 207 00 09. Accesul la un operator este disponibil de luni până vineri între orele 09:00 - 18:00, cu excepţia sărbătorilor legale. În zilele de 25 și 26 februarie serviciul nostru de call center este disponibil extra pentru asistență tehnică, astfel încât să vă putem ajuta cu soluții la eventuale probleme tehnice pe care le întâmpinați. Așadar, nu ezitați să ne contactați sâmbătă și duminică între orele 10:00 și 19:00.

Deasemenea, ne poți contacta pe e-mail la adresa:
suport@returosgr.ro

Suntem aici pentru orice alte întrebări sau neclarități pe care le aveți.

Contact

Ion Ghica, 13, etaj 4,
030045, București, România.

office@returosgr.ro

suport@returosgr.ro

suport pentru înregistrare comercianți și producători